Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælges efter gældende vedtægter 7 bestyrelses medlemmer. De har til opgave at konstituere sig selv, ved første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelses sammensætning består af en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Derudover er der 3 bestyrelses medlemmer som også sidder med i de mange underudvalg.

Udvalg

Under bestyrelsen er der en lang række udvalg. Disse udvalg har en bestyrelses- repræsentant med i hvert disse udvalg. Hvert udvalgs økonomiske rammer fastsættes af bestyrelsen. Underudvalgene er delt i to kategorier. Fire administrative, herunder bane- udvalget, sponsor-udvalget, hus-udvalget og køkken- udvalget. De fire sidste udvalg tegner den sportslige del af klubben herunder:
hcp.- udvalg, junior/elite-udvalg, begynder-udvalg og match-udvalg.