Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 15. marts 2022

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, Hans-Peter Sørensen, René kristensen og Vini Lindhardt

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Vini Lindhardt

Næstformand – Sven Gabe

Kasserer – Karin Holm

Formand for baneudvalget – Max Anthoni

Formand for Begynderudvalget – Hans Peter Sørensen

Formand for Husudvalget – Sven Gabe

Formand for Matchudvalg – Ann Bille

Formand for junior- og eliteudvalget – Karin Holm

Ansvarlig for hjemmeside og Golfbox – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i sponsorudvalg – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i rekrutteringsudvalg – René Kristensen frem til 1. august 2022. Herefter overtager Vini Lindhardt

Sekretariatsfunktion for bestyrelsen, generalforsamling m.v. – Vini Lindhardt

Ad. Pkt. 3. Næste bestyrelsesmøde

  1. april 2022 kl. 19.00 i Klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

20 marts 2022