Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

den 28. august 2023 kl. 19.00-20.00

 

Tilstede var: Sven Gabe, Max Anthoni, René Kristensen, Thomas Andersen, Micki Truelsen og Vini Lindhardt

Afbud fra: Jan Røgilds, Ann Bille, Karin Holm og Martin Jensen.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Maskinanskaffelser

På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser om maskinanskaffelser, prøvekørsel og akut behov for erstatning af nuværende semiroughklippere besluttede bestyrelsen

* at der anskaffes en Ventrac 4520Y med Con Toursbords pris 389.300 kr. ex. moms jfr. foreliggende skriftligt tilbud. Den skal erstatte to nuværende semiroughklippere,

* at anskaffelsen finansieres ved

                      – 100.000 kr. via klubbens likviditet

                      – restbeløbet via finansiel leasing hos Leasing Fyn, 6 årig aftale

* at der indhentes bud på nødvendig svejsning af den røde semiroughklipper så den kan sættes til salg. Klubben ejer denne maskine.

* at de to gamle semiroughklipper sælges via auktion

* at ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget ændres, så der søges tilskud til indkøb af efterløber til traktor – Trimax snake rotorklipper, 255.800 kr. ex. moms. Muligvis en anden. Micki fremsender data til Vini.  Indkøb foretages ikke før der er svar på ansøgning.

* Micki Truelsen indgår aftale om køb med Lindberg jfr. skriftlige tilbud

* Thomas Andersen indhenter hos Leasing Fyn tilbud på leasingaftale og forelægger denne til underskrift hos formand og kasserer.

Ad. Pkt.3 Eventuelt

Micki oplyste at der indkøbes nye river til bunkers.

For referatet

Vini Lindhardt

31.8.2023