Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Hans-Peter Sørensen Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke udsendt dagsorden. Mødet var reserveret til forberedelse af generalforsamlingen den 15.3.22.

Ad. Pkt. 2. Forberedelse af generalforsamling

Det endelige regnskab blev underskrevet.

Der var ikke kommet nyt af betydning for generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 3. Eventuelt

Liva og Zaki introduceres i forbindelse med Åbningsmatchen. Sven tager kontakt herom.

Referat fra Baneudvalgsmøde behandles på kommende bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 4. Næste møde

  1. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

21.3.22.