Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019

Til stede var: Kim Bjørn, Hans Peter Sørensen, Lars Slott, Karin Holm, Morten Holmelin, Max Anthoni og Vini Lindhardt.

Afbud: Sven Gabe

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomien

Gennemgået. Der forventes fortsat et positivt driftsresultat ved udgangen af 2019. Fortsat ikke nødvendigt med træk på kassekreditten.

* Nye medlemmer i 2019 og udmeldinger pr. 30.9.

Status netto pr. 1.10.2019 – – 2 juniorer, – 3 ynglinge, – 6 seniorer, – 9 passive.

Ad. Pkt. 3. Evaluering af seneste matchaktiviteter
* Klubmesterskaber

Konceptet med løbende hulspil har været en succes, der anbefales at fortsætte.

Slagspilsmatch også godt afviklet. Det overvejes næste år om der er damer-rækker der skal slås sammen. Tilsvarende overvejes hvor mange juniorrækker.

* GBB-match

Positivt med variation i matchform. Problematisk at ikke alle klubbens medlemmer kan deltage. For få deltagere.

* Hjælpermatch

God stemning og mange deltagere.

* Sponsormatch

Stor ros til at den blev holdt en fredag. Klar succes. Dobbelt så mange som tidligere år. Meget flot gavebord.

Ad. Pkt. 4. Program og indbydelse til medlemsmøde
* Rekrutteringsarbejde 2020, Michael Jürgensen deltager
* Drøftelse af forslag til budget 2020, Karin præsenterer forventet resultat 2019.10.30

Ad. Pkt. 5. Tilmelding til næste års regionsmatcher

Der sættes lister op i klubhuset, med mulighed for at alle kan skrive sig på. Vilkår offentliggøres sammen med opslag. Resultater slås løbende op på hjemmeside og opslagstavler.

Ad. Pkt. 6. Hjemmesiden – aktualitet, bemanding og procedurer

Thomas er ansvarlig for informationer fra sekretariatet. Vini fra bestyrelsen.

Ad. Pkt. 7. Aktivitetsplan 2020 

Thomas udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Klubberne inviteres til at komme med deres planer for 2020 senest den 30. Oktober 2019.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet arbejdes videre med konkret forslag til matchplan m.v.

Ad. Pkt. 8. Nyt fra udvalgene.

Sponsorudvalget – sponsorskilte opsættes på parkeringspladsen. Input til yderligere salg af sponsorpladser efterspørges. Evt. Vores bænke.
Matchudvalget – Afslutningsmatch 27.10.

Ad. Pkt. 9. Deltagelse i Regionsmøde den 7. November 2019 i Trelleborg

Vini deltager.

Ad. Pkt. 10. Næste bestyrelsesmøde – flytning af dato pga Regionsmøde.

Michael Jürgensen deltager. Mødet bliver 31. oktober 2019 – kl. 19.00

Ad. Pkt. 11. Eventuelt

Der opsættes en “resultattavle” over skabsreolen til diverse matcher, region, elite, søndagsmatcher mv

Opdatering af betalingsterminal på øl/vandautomat drøftet. Oplæg afleveres til Cafeen.