Referat fra baneudvalgsmøde den 9 august 2023

Til stede: Eva Nielsen, Claus Olsen, Kurt Creutzburg, Micki Truelsen og Max

Afbud fra Jan Døj

Punkt 1: nyt fra banen

Der er kommet vand siden sidste møde, græsset gror og der er travlhed da der også skal holdes lidt sommerferie. Greens har fået stress, det ses ved brune pletter, ikke at forveksle med Dollarspot, der vil fortsat blive prikket og topdresset. Allan fra DGU kommer og ser på det torsdag d. 10/8.                               Der er sat blå pæle op omkring hul 8 og der bliver kørt muld på og eftersået. Fairway vil blive forsøgt vertikalskåret til efteråret.

Punkt 2:  indkøb af nye maskiner

Micki fremlage tilbud på indkøb af ny traktor og efterløber, der er dog ikke endnu taget en beslutning om hvilke maskiner der er behov for. Der kommer et udvalg hjem på prøve.

Punkt 3:  Rating af banen, hvide pæle og droppe regel.

DGU har været og rate banen, den er blevet en smule sværere, og der er kommet forslag til ændring af handicapnøgler fra DGU .Baneudvalget ønsker at se lidt statistik på nøglefordelingen, hvis der ikke er den store ændring er der ingen grund til at lave dem om.                                                                                          Hvide pæle mellem hul 14 og 17 ønskes afprøvet inden der bliver taget en endelig beslutning.                    Der ønskes samtidig at regelen om drop på fairway med 2 strafslag indføres ved lost bold eller out of bounce.

Punkt 4: eventuelt

Teested klodser bliver sat lidt tæt, lidt mere afstand ønskes. Grønne teesteder er ikke altid sat samme sted og de ønskes markeret lidt bedre. Der er nogle steder lidt langt fra gul tee til fairway og det føles som om fairway er blevet smallere, men der forsøges at klippes som efter baneguiden. Området omkring søen på hul 10 ønskes klippet som fairway da der en del spiller der lander dernede. Området omkring søen på hul 13/16 ønskes beskåret ( siv og småbuske ) og området mod Wessels plads ønskes klippet så man kan finde sin bold.                                                                                                                                                               Dropzonen på hul 13 skal huskes når der klippes teesteder.                                                                                                                                                                            Det forslås at teestedsmarkering ændres så det bliver tal i stedet for farver.                                                  Baneudvalget vil i efteråret udarbejde en femårsplan for udvikling af banen.                                                    Det ønskes at de små flag bliver sat op når de oprindelige flagstænger på greens bliver lagt ned på grund af kraftig blæst .