Referat fra baneudvalgsmøde onsdag d. 29. juni 2022

Til stede var:  Jan Døj, Kurt Creutzburg, Claus Olsen, Micki Truelsen og Max Anthoni

Afbud fra Eva Nielsen

Punkt 1. Nyt fra Banen

Alle maskiner repareret og kører. –  Banen er meget tør trænger til vand. – Der er kommet ”dollerspot”  på greens, en svampetype der desværre ikke er fundet et sprøjtemiddel imod endnu. – Der vil blive udsat får på hul 4, venstre side ud mod marken, for at bekæmpe bjørneklo. –  Der har her i starten af sommerferien været problemer med unge fra Kajestenshuset, Micki har kontakt med ledelsen.

Punkt 2.  Personale

Renè er startet 10. juni, – Jan Holm er stoppet ved udgangen af juni, – Marcus kommer ind som sommerhjælp i juli måned, – der vil blive ansat en elev hurtigst muligt.

Punkt 3.Flere frivillige i klubben

Micki er kommet med et skema med opgaver der ønskes frivillige til at udfører. Det er aftalt at vi skal prøve at få det meldt ud i Klubberne i Klubben, og så må vi håbe der er nogen der melder sig.

Punkt 4. Eventuelt

Der er et ønske om at flagene på greens bliver flyttet 2 gange om ugen.  –  Maskinparken blev drøftet, vi aftalte at næste møde bliver afholdt på gården.  –  Da der er kommet nye folk til blev det anbefalet at få lavet et ” årshjul” så alle ved hvad der skal gøres når Micki er fraværende.  –  For at lette den daglige drift af banen blev det foreslået at lukke fairwaybunkers på hul 2 og hul 12 og lave græsbunker i stedet for. –  Der er kommet et forslag om at lave en dropzone på hul 2 ved stenen, da der altid er tvivl om hvor der skal droppes, og en dropzone på hul 15, det bliver taget med på et bestyrelsesmøde. –  Indspilsområdet ved teested på hul 10 mangler græs rundt om greens, Micki prøver at justerer sprinkler. –   Vintergolf på forni blev drøftet og for at skåne bagni vil den blive holdt åben så meget som muligt. –  Nyt indspilsområde , Micki har lavet et forslag til området og der vil blive indhentet et par tilbud på at få det klargjort, der er et stort ønske om en tidsplan for området. –  Det blev nævnt at området mellem greenfeerummet og klubhuset ikke er så pænt længere, der er en del mursten der er kommet frem, der skal evt. lægges et nyt lag stenskærver.