Referat fra baneudvalgsmøde d. 24. august 2022

Til stede var: Eva Nielsen, Kurt Creutzburg, Claus Olsen, Micki Truelsen og Max Anthoni

Afbud fra Jan Døj

Punkt 1.  Gennemgang af maskinpark

Som aftalt på sidste møde mødtes vi på gården hvor vi gennemgik maskinparken og hvad der ellers er af forskelligt udstyr.

Punkt 2.  Nyt fra banen

Der er blevet opsat pæle med snor i mellem for at lede spillere udenom de værste slidområder ved greens. Der vil efterfølgende blive forsøgt prikning og vertikalskærring på områderne når banen er blevet lidt mere blød.

Der vil blive taget propper op og topdresset på greens start september. Fremadrettet vil greens blive forsøgt tromlet og prikket lidt oftere for at prøve at bekæmpe dollerspotten.

Der vil blive indkøbt kraver ( hvide ) til sprinklerhovederne så de bedre kan ses.

Punkt 3.  Personale

Micki, Thomas og Jonas er ansat på fuld tid, Marcus er ansat som elev og Peter og Kasper ansat på deltid.

Punkt 4.  Indspilsområde

Det er aftalt med Kim Lissau at han gi`r et tilbud på at grave ud til greens og bunker så vi kan komme i gang.

Punkt 5.  Flere frivillige i klubben

Det blev aftalt at der holdes et møde i september hvor de forskellige opgaver bliver beskrevet.

Punkt 6.  Eventuelt

Greens blev drøftet, vi håber at de nye tiltag virker. I fairwaybunker på hul 2 bliver de 2 tunger lukket, det vil lette den daglige drift. Bunker trænger generelt til en oprensning.  Micki udarbejder et uge-månede-årshjul. Fairway skal forsøges vertikalskærres og prikket når det er muligt. Vandingsanlæg på bagni skal prioriteres højt på næste års buget.