Referat fra baneudvalgsmøde d. 22. februar 2023

Til stede var: Claus Olsen, Kurt Creutzburg, Jan Døj, Micki Truelsen og Max

Afbud fra Eva Nielsen

Punkt 1: nyt fra banen

Det fremsendte ønske om penge til nyt vandingsanlæg på bagni kunne desværre ikke i mødekommes.

Forni stadig våd men er blevet åbnet for spil. Der er blevet klippet fairway, der hvor der kunne køres. Greens er blevet prikket med 25 mm spyd for at kunne give lidt mere luft til rødderne, derefter er der blevet topdresset. Når vi kommer lidt længere frem på året vil greens blive vertikalskåret. Hen over vinteren er der blevet beskåret buske og træer på banen, platanen på gårdspladsen bliver beskåret. Maskinparken er blevet klargjort, der er købt nye skær til fairwayklipperne. Der indhentes tilbud på indspilsområdet, for at få det startet op. Bunkeren på hul 2 er blevet rettet op for at lette vedligeholdelsen. Der arbejdes stadig på at skaffe jord til damernes teested på hul 13.

Plejeplan for 2023 er hængt op i udhængsskab ved klubhus

Punkt 2: personale

Jesper Hansen er ansat pr. 1/1-2023. Jesper er uddannet greenkeeper fra Korsør, 52 år og bor i Korsør. Peter og Kasper er stoppet ved udgangen af 2022 da vi i stedet ønskede at få en uddannet greenkeeper. Micki og Marcus er på skole i perioder hen over vinteren. Jonas reger med at blive frem til sommerferien.

Punkt 3: eventuelt

Der blev drøftet muligheden for at få plantet lidt flere træer på banen ( forni ) da en del af dem som står der er gået ud eller knækket i vinden.

Jan Døj præsenterede et oplæg/forslag til et mødereferat

Plejeplan fremsendes til medlemmer af baneudvalget