Referat fra baneudvalgsmøde d. 20. september 2023

Til stede:  Eva Nielsen, Jan Døj, Claus Olsen, Kurt Creutzburg, Micki Truelsen og Max

Punkt 1:  Nyt fra banen

Der er desværre kommet dollarspot igen, greens prikkes og vertikalskæres for at prøve at komme det til livs, -teestedsmarkering er blevet gjort bredere, – de sidste sprinkler flyttes ud fra teestederne hen over vinteren, -dameteested ønskes hævet på hul 13 det undersøges om det er lovligt, – indspilsområde er påbegyndt Malmose fylder jord på, Micki sår græs, – der er blevet lagt vand på udslagsområdet på drivingrangen, -sprinklerhuller ønskes skåret fri for græs så de kan ses, – bunkerkanter trænger til at blive skåret, – stier skal rettes op efter regnskyl, – buske og træer trænger til at blive beskåret ved stierne, – forklæder ønskes forsøgt prikket/skåret/fræses og topdresset hen over vinteren for at prøve at få græs på dem.                                                                                                                                                                                      Vi har fortiden en praktikant på greenkeepergården, som hjælper til hvor han kan.

Punkt 2: Indkøb af maskiner

Der er blevet indkøbt en semirough klipper til områderne omkring greens, knolde og bakker m. m. – efterløber til traktor indkøbes i 2024.

Punkt 3 :  Opfølgning på raiting, hvide pæle m. m.

Out mellem hul 14 og 17, pælene er blevet flyttet til fairway på hul 17, der har været både ros og ris for forsøget, vi afventer nærmere til forsøget udløber i slut 2023. – Thomas skaffet statistik på ny rating af huller.

Punkt 4 :  Eventuelt

Vandingsanlæg på bagni ønskes fortsat højt prioriteret. – der er ønske om et nyt springvand på hul 10,     evt. finansieret ved indsamling eller ved en ” springvandsmatch” .