Referat fra baneudvalgsmøde onsdag d. 20. april

Til stede var: Eva Nielsen , Jan Døj, Micki Truelsen og Max Anthoni

Punkt 1.   Personalesituationen

Sidste frist for ansøgning til stillingen som chefgreenkeeper udløber 20. april, pt. er der kommet en ansøgning.

Efterfølgende er Micki Truelsen blevet ansat som chefgreenkeeper og Micki Holmelin har skiftet til Korsør. Der skal yderligere ansættes en greenkeeper og evt. en ny elev.

Punkt 2.  Nyt fra banen

Vandingsanlæg og maskinerne har givet en del besvær, der arbejdes på sagen. Banen trænger til vand.

Punkt 3.  Frivillige og hvad kan de hjælpe med.

Micki kom med nogle forslag til opgaver: ukrudt i bunker – eftersåning teesteder og fairway – holde markeringsmærker og sprinkler fri for græs.

Punkt 4.  Indspilsområde

Indspilsområdet må desværre vente igen. Der kommer et forslag til anlæg fra DGU

Punkt 5.  Eventuelt

Under eventuelt blev Micki Holmelin`s muligheder for at fortsætte i Kalundborg Golfklub drøftet, evt. via en mentorordning eller hjælp fra naboklubber. Micki har selv forespurgt Korsør om muligheden for at fortsætte sin uddannelse der.