Referat fra baneudvalgsmøde den 14 juni 2023

Til stede: Kurt Creutzburg, Jan Døj, Micki Truelsen og Max Anthoni

Afbud fra Claus Olsen og Eva Nielsen

Punkt 1: nyt fra banen

Greens fine, filtlag nede på 2 cm. Fairway meget tørre trænger til vand. Sprinkler på banen bliver gået igennem da der er en del der ikke vander korrekt. Greenkeeperne har fået installeret en app på telefonen til at styre vanding med. Sprinkler bliver samtidig registreret da der er en del der ikke er opmærket på kort. Teesteder bliver eftersået og topdresset. Bunker område på hul 2 er ved at være klar mangler dog også vand, der er en del ukrudt i bunkeren. Dameteested på hul 16, der skal tyndes ud i siv og buske ved søen. Hvide pæle på banen skal gås efter.

DGU har været på besøg for at se på rating af banen, mere om det på næste møde.

Punkt 2: maskinparken

Greenkeeperne har været på Roskilde Dyreskue for at se på nye maskiner. Micki fremlægger et forslag og  tilbud på næste møde.

Punkt 3: eventuelt

Da der bor en del ” håndværker” på Strandhotellet er der et forslag om evt. at arrangerer fyraftensgolf for dem.