Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 27. maj 2021

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, Hans-Peter Sørensen og Vini Lindhardt

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Dato for ekstraordinær generalforsamling
  4. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Vini Lindhardt

Næstformand – Sven Gabe

Kasserer – Karin Holm

Formand for baneudvalget – Max Anthoni

Formand for Begynderudvalget – Hans Peter Sørensen

Formand for Husudvalget – Sven Gabe

Formand for Matchudvalg – Ann Bille

Formand for junior- og eliteudvalget – Karin Holm

Ansvarlig for hjemmeside og Golfbox – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i sponsorudvalg – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i rekrutteringsudvalg – René Kristensen

Sekretariatsfunktion for bestyrelsen, generalforsamling m.v. – Vini Lindhardt

Ad. Pkt. 3. Dato for ekstraordinær generalforsamling

Den 17. juni 2021 kl. 19.00 i Klubhuset.

Ad. Pkt. 4. Næste bestyrelsesmøde

Den 17. juni 2021 kl. 19.30

For referatet

Vini Lindhardt

1.juni 2021