Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 27. august 2020

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Morten Holmelin, Ann Bille, René Kristensen og Vini Lindhardt

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Vini Lindhardt

Næstformand – Sven Gabe

Kasserer – Karin Holm

Formand for baneudvalget – Morten Holmelin

Formand for Begynderudvalget – Hans Peter Sørensen

Formand for husudvalget – Sven Gabe

Formand for Matchudvalg – Ann Bille

Formand for junior- og eliteudvalget – Karin Holm

Formand for regel- og Handicapudvalg – Vini Lindhardt, medlemmer fra bestyrelsen Karin Holm, Ann Bille, René Kristensen og Hans Peter Sørensen

Ansvarlig for hjemmeside og Golfbox – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i sponsorudvalg – René Kristensen

Bestyrelsesrepræsentant i rekrutteringsudvalg – René Kristensen

Sekretariatsfunktion for bestyrelsen, generalforsamling m.v. – Vini Lindhardt

Hans Peter Sørensen, René Kristensen og Thomas Andersen drøfter sekretariatsopgaver, herunder opgaver i forbindelse med Golfbox.

De enkelte udvalgsformænd fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde forsalg til medlemmer af deres udvalg m.v.

Ad. Pkt. 3 Næste bestyrelsesmøde

Den 15. september 2020 kl. 19.00 i Klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

  1. august 2020