Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 27 februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2019

 

Til stede var: Kim Bjørn, Steen Thomsen, Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, Lars Slott, Karin Holm, Max Anthoni og Vini Lindhardt.

 

Afbud:Sven Gabe

  

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi 2019
Intet nyt. Der er i forhold til regnskab for 2018 møde med revisor først i marts. Underskrifter på generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 3. Generalforsamling 12.3.2019

Afholdes efter planen på Skolen ved Herredsåsen. Mogens Dunmose har sagt ja til at være dirigent.

 

Ad. Pkt. 4. Kommende møde med Kalundborg kommune

Der er aftalt møde med Kalundborg kommune om forslag til cykelsti langs Røsnæsvejen – ind på golfbanen den 7.3. Kim, Morten, Jesper og Vini mødes med kommunen. Som udgangspunkt er klubben positiv, men gruppen skal søge at minimere generne for klubben.

 

Ad. Pkt. 5. Henvendelse vedrørende mulighed for at deltage på regionshold

Karl Hansen, koordinator for Regionsgolf havde forud for mødet fremsendt procedurerne for tilmelding til regionsgolf, herunder oplæg der har været hængt op i klub og på hjemmesiden.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig de beskrevne procedurer og dette meddeles det medlem der har spurgt og Karl Hansen.

 

Ad. Pkt. 6. Møde med Michael Jürgensen DGU – rekruttering af nye medlemmer

Bestyrelsen blev orienteret om oplægget vedrørende samarbejdet og drøftede hvem der indgår i de forskellige arbejdsgrupper. Bestyrelsen er Styregruppe for projektet. Næste møde med Michael og de frivillige bliver den 7.3.2019 i klubhuset.

 

Ad. Pkt. 8. Forespørgsel vedrørende åbning af banen

Bestyrelsen bekræftede tidligere beslutning om at det er chefgreenkeeperen, der afgør, hvornår for-ni kan åbnes for spil. Lige nu ser det ud til at der er svampeangreb på greens på flere huller på forni.

Ad. Pkt. 9.

Bestyrelsen besluttede hvem der udpeges til Ildsjæl 2018. Det offentliggøres på generalforsamlingen.

Der er indgået aftale med Diabetesforeningen om samarbejde omkring Golfens dag.

Lars Slott og Thomas mødes med leverandør om trackmann.

Der er udarbejdet grundig oversigt over mulighederne for fremtidige leasingaftaler. Fremlægges på næste års budgetmedlemsmøde.

Der udarbejdes fra sæsonstart liste over medhjælpere. Kan så løbende føres ajour.

 

Ad. Pkt. 10. Næste møde

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen holdes konstituerende bestyrelsesmøde.