Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2017

Mødet startede med spisning kl. 18.00 for at sige tak til Mogens og Albert. Albert havde meldt forfald.

Til stede var: Ole, Thomas, Jes, Erik, Steen, Max og HP
Pga. Reg.golf samt arbejde kom Lars, Kim og Vini senere.

Mødet begyndte ca.19.30

1. Dagsorden godkendt

2. Status på økonomien.
Periodens tal ser rigtig gode ud. Som sidst tages det med i Nyhedsbrevet. Jes sender ud til info og
kommentering, hvorefter det udsendes

3. Opfølgning på Golfens dag samt sæsonstart.
Vi var begunstiget af fint vejr. Iflg avisen var der 20! Enkelte meldte sig som prøvemedlemmer på
dagen. Pr 1/1-2017 er der 21 nye, vi er næsten på samme niveau som sidste år.
Der blev talt om, hvad der kan gøres for at få fat i flere. F.eks. uddeling af Flyers.En standard flyer
udformes og trykkes. Thomas arbejder videre med ideen. Der kom et forslag om at få nedsat et
Sponsor- og PR-udvalg op til Golfens dag. Vi ”kæmper” bla med Holbæk og Kvanløse om
mediedækning. Forslag om flere Åbent-hus- arrangementer, i miniudgave, i løbet af foråret og
sommeren. De kunne være fra kl.10-12, hvor vi stiller med 6-10 personer. Forslag til første ”Åbenthus”
er d. 27. maj.
Restauranten på Strandhotel Røsnæs vil meget gerne samarbejde med os. De vil gerne annoncere i
div. nationale Golfmagasiner og Golfaviser. De har fået stillet 50 Greenfee billetter til rådighed og
der afregnes d. 30. juni 2017.

4. Status på banedriften.
Lars uddelte et bilag. Medlemmerne får et nyhedsbrev, hvori strategien for banen fremover
beskrives. Det skulle gerne imødegå div. ”klager” og udrydde div. misforståelser. Der vil blive
evalueret løbende på banen.

5. Status på fordeling af Charlottes opgaver.
Thomas varetager løndelen og faktureringsdelen ifm. sponsorater. Steen fakturerer de nye
medlemmer. Andre opgaver ud i de enkelte udvalg.

6. Nyt fra udvalgene.
Matchudvalg: Lidt om de kommende Generationsmatch, en familierække og en ikke-familierække.
Begynderudvalg: 20 nye fra d. 1/1-2017 og til nu. Reelt er der 30 nye medregnet dem der begyndte i
slutningen af sidste sæson.
Husudvalg: Lidt/få udfordringer, læs: Udgifter!! Rengøring hver fredag. Det ser fint ud omkring
”huset” og giver en god fornemmelse og velkomst til gæster m.fl.. Der kommer en malet sten ved
udkørslen, ”På gensyn” eller noget i den retning.
Juniorudvalg: Fredagsmatcherne er i gang. Der prøves at få flere nye medlemmer, det skal
”boostes”, evt. ifm. et Åbent-hus-arrangement, eller ”Tag-en-kammerat-med”, juniorven. Det er
vigtigt at de kommer ud og ser hvad det er for noget vi laver. Kredsturnering d. 20. maj.
Cafedrift: 12. april møde med Marianne og Steen. Det ser fint ud og der er god respons på cafeen.
Sponsorudvalg: Intersport, salg af udstyr, også herude. Det går lidt trægt. Opfordring til at være
mere på i bl.a klubberne i klubben samt ved div. andre arrangementer. Måske vi skal have en kasse
med udstyr med til de arrangementer og til klubberne. Men så står vi også for salget!! Måske skal
Greenfeerummet fungere som udstillingsrum og tilbud. Mere synlighed. Teestedsskiltene: De skal
snarest ned!! Ole ”prøvebanker” et spyd ned ved hul 10. Erhvervsklub: Hans Søie involveret i en
sådan oprettelse. Intersport er også ind over. Der skal gøres overvejelser over koncept og ”pakker”. I
aug-sep bør det effektueres, da vi skal hurtigt ud til erhvervslivet.

7. Skrivelse fra Annelise: Vi kvitterer.

8. Oplysninger til andre klubber: Det droppes fremover at oplyse hvem der har besøgt os. Her tænkes
på vores ”fritsspils-klubber”. Ole kontakter Dragsholm og oplyser herom.

9. Bagrum: Pt. er der 21 tomme, 2 store og 19 små, alle for oven. Der kommer en kampagne i
Nyhedsbrevet.

10. Status for Røsnæs Open, 1.-2. juli. Der er styr på sponsorerne. 12 hjælpere, Cafeen kommer med et
oplæg til menu samt grillaften, lørdagen, Det sendes til deltagerne.

11. Nyhedsformidling: Vi sender Nyhedsbreve, der er Facebook indlæg. Vores hjemmeside skal
opdateres, eller helt omlægges. Den er i nuværende form i tydelig og logisk nok. Flemming Røen er
ind over. Det tages op senere.

12. Mødedatoer: Der meldes tilbage på de foreslåede datoer snarest, så de kam blive lagt ind i vores
kalendere.. Flere møder vil blive aftalt fra gang til gang.

13. Eventuelt: Fra fredag d. 5. maj er der ikke oplæg på banen mere. Må vi opsætte stærekasser på
træer rundt om på banen?? Kunne evt. sponsoreres.
Brev om oprettelse af en idrætsklinik i ”huset”. Der tages en snak med afsenderen, Lars Fiala.

 

Ref.
HP