Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 5. december 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Til stede: Morten Holmelin, Sven Gabe, Lars Sloth, Hans Peter Sørensen, Karin Holm, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.
Afbud: Kim Bjørn.

Til stede var:
Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi ultimo 2019.
• Forbrug pr. 5.12.2019/forventet regnskab 2019 – gennemgået. Der forventes et positivt resultat.
• Medlemstal pr. 5. december – fultidsmedlemmer – 498, -10, passive – 174, -27.

Ad. Pkt. 3. Budget 2020
• Forslag til budget 2020 – godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 4. Generalforsamling 2020
• Dato – tirsdag 17. marts 2020
• Valg af dirigent – Vini forespørger efter aftale.
• Den kommende bestyrelse – Vini og Max forespørger.

Ad. Pkt. 5. Status for anlæg af cykelsti.
Seneste nyt – anlæg af opsamlingsbassin ud for træningsområde

Ad. Pkt 6. Matchprogram/aktivitetsprogram
Godkendt. Offentliggøres snarest.

Ad. Pkt. 7. Banedriften
Forni er lukket. Bagni kan spilles.

Ad. Pkt. 8. Henvendelse fra Trelleborg Golfklub om fritspil for flex-medlemmer.
Imødekommes ikke.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt
* Juniorseminar den 23. november 2019 – inspiration til aktiviteter i kommende sæson samt spille plan for juniorer.
* Fritspilsaftaler, Dragsholm og Trelleborg er indgået
* Medlemmerne får tilbud om ”En gave for livet” til halv pris. Udsendes til sponsorer.
* Vi annoncerer i ”Tour guide”.

Ad. Pkt. 10. Næste møde – 14. januar 2020 kl. 19.00.