Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. august 2017

Alle mødt.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Opfølgning i forhold til sidste møde
Ændringer af mødedatoer: D.21/9 flyttes til d. 20/9, d. 2/11 flyttes til d. 31/10. Nye datoer: 11/10
samt d. 1/10

3. Økonomien
Resultatet for perioden ser fint ud. Der er tale om en fin stabilisering. Der udsendes ½-årsregnskab
med kommentarer til medlemmerne. Greenfee indtægten halter lidt, men for juli måned er vi lidt
bedre end sidste år, men vi når nok ikke helt op på sidste års resultat. Dårligt vejr, dårlig omtale, brug
af Golfhæftet, fritspilsaftaler samt venskabsaftaler er også en medvirkende årsag til resultatet, men
det gælder for mange andre klubber også. Groft sagt er der tale om en indtægt på ca. 200,- pr
Greenfee. Vores markedsføring er lidt overskredet ligesom klubhusudgifterne. Men ikke
alarmerende. Pkt. til kommende budget: Mulig anskaffelse af en til to golfvogne mere. Der er tryk på
dem vi har pt. Alt i alt stor tilfredshed fra bestyrelsens side til ½-årsregnskabet.

4. Banedrift
Bemanding: Der er pt. 3 faste samt ”løsgængerne” Anders, Morten samt Stig. Anders er næsten på
fuld tid. Der er også en voksenlærling, Troels, og det går fint med ham..
Maskiner: P.t er der en Sydafrikaner på besøg, han sliber knive på alle maskinerne, Owen. Vores
greenklipper er bare super nu. Til vores teestedsklipper skal der investeres i nye knive, men kun 9 stk.
De 15 den er udstyret med er for mange. Den gamle John Deere kører nu og kan bruges som
teestedsklipper samt forgreen.
Der en ny aftale på vej med Svenningensen, mangler lige de sidste detaljer.
Banen: Der er pt kun tale om normal pasning samt lettere beskæring. På hul 4 er der nu røde pæle til
højre, og der vil fremover blive brugt spraymaling i stedet for pæle. Som en prøve og for at minimere
antallet af pæle.
Green på 1, 2 og 9 er der problemer med. Drænet er ikke godt nok, dvs. vandet løber ikke væk.
Desuden er det svært for Jamie at skifte ”hul” på 9´eren.
Der er investeret i længere Out of Bounds pæle.
Vores vandingsanlæg kører godt, men det kræver også vedligehold, hvilket ikke er helt billigt. Der
skulle gerne komme klokke op igen på hul 5.
Og så et lille PS eller nærmere et stort hjertesuk: Læg tørv på plads, ret nedslagsmærker, lad
teestedsskiltene blive stående, der er en mening med deres placering, lad være med at flytte
markeringspælene. Dette til alle medlemmers kendskab!!!
Vintergreens samt vinterteesteder, her høres Jamie om hans plan/indspark og bestyrelsen tager
derefter beslutning.

5. Status i forhold til nye medlemmer m.m.
Det ser helt pænt ud nu, vi er lidt over 30 nye medlemmer, hvor især Åbent Hus arrangementerne
har givet ”pote”. Næste sæson foreslås start på Åbent Hus arrangementer allerede d. 1. maj.
Spil Med dag d. 20. august, og her bruges DGU`s koncept. Der kun blive tale om at spille Texas
Scramble. Hvert medlem tager en gæst med, som så forhåbentlig resulterer i nye medlemmer.
Sidste Åbent Hus arrangement er d. 5. august kl. 14-15. Vini, HP og Thomas er til stede.

6. Aktiviteter resten af året
Matcher afholdes efter matchprogrammet, bl.a. Wessels Cup d. 27. august, Sponsormatch d. 3.
september, Klubmesterskaber. Der udsendes et nyhedsbrev hvor bl.a. disse bliver omtalt.
Hjælpermatch d. 30. september, invitation ud til de hjælpere som hvert udvalg har ansvar for bliver
”udpeget”. Vigtigt at ingen bliver glemt.
Vintermatcher, søndagsmatcher fortsætter, og Steen er primus motor. Køkkenet høres om de evt. vil
indgå i et samarbejde ang. lidt let spisning efter disse matcher.

7. Budget 2018
Input fra udvalgene, budgetønsker afleveres til Jes på næste bestyrelsesmøde. Mødet d. 20.
september bliver et rent budgetmøde.

8. Årshjul2018
Der arbejdes med et årshjul søndag d. 1. oktober fra kl. 9.00!!!! Vi skal være på forkant med vores
planlægning og beslaglægning på dage inden de enkelte” klubber” gør det.

9. Regnskab fra Cafeen.
Der afholdes et møde med Marianne og Steen for at se på fremtiden, samt rette på enkelte små
”missere” Kim og Jes deltager i mødet. De enkelte formænd i ”klubberne” kommer lige med en lille
stemningsrapport til Kim og Jes inden mødet.

10. Evt.
Hvis vi oplever at Greenfeespillere ikke kan spille banen pga. uvejr, vand på banen m.m., så skal vi
bede dem om at sende en mail klubben med navn, adresse, medlemsnummer. Sekretariatet vil så
tage stilling til en evt. refundering eller Greenfeekuponer.
Vores initiativ med reduceret Greenfee samt spisning i uge 32 og 33 skal gentages næste år, således
at det er gældende for hele juli måned 2018.

11. Punkter til næste møde.
Ingen pt.

 

Ref. HP