Praktisk information

Specielt for nye medlemmer uden golferfaring:

Straks efter indmeldelsen er alle træningsanlæggene til fri disposition, og efter  at have modtaget de fornødne lektioner hos træneren, samt gennemgået et online kursus incl. prøve i golfreglerne, kan man deltage i ”Kaninaftenerne

 

”Kaninaftenerne”

 

Onsdage med tee-off kl. 17.00 afvikles der på hul 10-18 en 9-hullers golfmatch for ”Kaniner”. Hul 10-18 er lukket for alle andre, men skulle der være Greenfeegæster, så ”fletter” vi selvfølgelig!!!

Formålet med disse matcher er at introducere golfspillet for nye medlemmer, og samtidig gøre dem fortrolige med reglerne, såvel de specifikke regler, etiketteregler, samt ikke mindst via resultaterne i matcherne, at nye medlemmer opnår et golfhandicap, der er en forudsætning for at kunne deltage i div. matcher i såvel Kalundborg Golfklub som i andre golfklubber.

Vores store prioritet er, at man skal føle sig velkommen og godt tilpas, så derfor vil man hver onsdag blive mødt af en stab af erfarne golfere, hjælpere, som vil være behjælpelig med praktisk talt alt.

I løbet af sæsonen vil der også blive introduceret andre spilleformer, således at nye såvel som ”gamle” medlemmer bliver bekendt med de mange andre spilleformer, der findes. Dette skal være med til at gøre golfspillet spændende, varieret og socialt.

På ”Kaninaftenerne” er banen lukket på hul 10-18 for at give de nye medlemmer ro til at blive fortrolig med såvel banen som de mange regler og andre udfordringer. Denne aften er der et stort antal erfarne hjælpere, som er med til at guide nye igennem, så de får fjernet usikkerheden i de mange praktiske situationer, der opstår under en golfmatch. Det er meget vigtigt, at alle  nye medlemmer får en rigtig god oplevelse af spil og det gode klubliv.

Efter matchen vil der være fællesspisning for dem, der ønsker det. Derefter vil eventuelle problemer, der måtte være opstået under matchen blive drøftet. Til sidst rundes aftenen af med en præmieoverrækkelse.

”Kaninaftenerne” er primært for spillere med handicap 44-54, men der er plads til alle, som vil være behjælpelige. Nye spillere starter i Kalundborg Golfklub efter det nye handicapsystem WHS med handicap 54, og der spilles fra grøn tee.

Hele sæsonen afsluttes med ”Duffers Day”, som afholdes lørdag d. 30. september, med det vil der blive orienteret meget mere om på kaninaftenerne, når tiden nærmer sig.

Hvad gør jeg praktisk?

Tilmelding til ”Kaninaftenerne” er ikke nødvendig, man møder blot op i klubhuset senest kl. 16.30. Her skriver man sig på den fremlagte liste, hvorefter der laves hold. Der ”tees ud” kl. 17.00.