Information fra kontoret

Donationer til klubben

Sidste år spurgte klubben jer alle om I havde lyst til at donere 200 til klubben. Dette blev gjort at lidt over 100 personer, som gjorde det muligt at søge momsrefusion for foreninger.

Dette tiltag har nu gjort at klubben har fået 106.000 kr. tilbage i momsrefusion, hvilket jo er fantastisk.

Vi tager stadigvæk gerne imod forslag fra medlemmerne til hvordan vi kan optimere ting i klubben, og som disse penge kan bruges på. Bestyrelsen overvejer bl.a. hvordan vi kan give klubhuset et løft indendørs.

Bestyrelsen har besluttet igen i år at opfordre medlemmerne til at donere gaver til klubben, så vi kan søge momsrefusion igen i 2021. Det er en god måde at optimere klubbens indtægter på. Det kræver som sidste år at  mindst 100 medlemmer har lyst til at give 200 kr. i gave til klubben.

Hvis I gerne vil donere 200 kr. eller mere, så kan det gøres ved at overføre bl.a. på Mobile Pay på nr. 28251. Huske at skrive at det er en gave samt et medlemsnr. På indbetaler.

Ønsker i at bankoverføre så kontakt mig på kontoret, så får I udleveret et kontonr. Til overførslen.

Donationerne skal være overført til klubben inden den 1/12-2020.

Klubmesterskab og overrækkelse af pokaler

Søndag d. 20/9 afholdes der klubmesterskab i hulspil. Vi er nået til finalerne og efterfølgende er der overrækkelse af pokaler til vinderne og runner up, og det er der også for vinderne af slagspil som blev afholdt i slut august.

Forventet tid for overrækkelse er kl. 14.30. Gælder både slagspil og hulspil

Medlemsundersøgelse

Der er udsendt en medlemsundersøgelse fra Golfspilleren i Centrum på klubbens vegne til nogen af klubbens medlemmer. Hvis du har modtaget en sådan, kan du roligt svare på den og dermed fortælle hvad du synes der kan gøres bedre i klubben. Dette kan gøres både med navn eller som anonym.

Nye Coronarestriktioner

I dag lørdag træder nye Coronarestriktioner i kraft og er gældende indtil og med den 4. oktober 2020. På to områder berører det klubbens aktiviteter og liv:

  1. Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer

Det betyder at vi ikke kan afvikle arrangementer, matcher og andet, hvor der er mere end 50 personer til stede på samme sted samtidig.

  1. Krav om mundbind på restauranter og cafeer ved indendørsservering.

For golfklubben betyder det, at der skal anvendes mundbind når der bestilles mad i cafeen og man går til Hønsehuset eller bliver det indendørs cafeområde for at spise/nyde sine drikkevarer.Der skal ikke bruges mundbind når man sidder ned. Rejser man sig for at gå på toilettet skal der bruges mundbind.

Vælger man at spise/nyde drikkevarer på terrassen skal der alene anvendes mundbind når man bestiller varer i cafeen og passerer igennem cafeområdet.

Der skal ikke anvendes mundbind i klubhus i øvrigt og tilstødende lokaler m.v.

Kravet om mundbind gælder ikke for børn under 12 år.

Ændret åbningstid på kontoret.

For at imødekomme flere efterspørgsler vil kontoret fremover være åbent mandag til onsdag fra kl. 9 til kl. 12, og torsdag fra kl. 9 til 12 og fra kl. 14 til 16.

Mvh

Kontoret