Nyt fra bestyrelsen – november 2021

Kære medlemmer af Kalundborg Golfklub

Selv om golfsæsonen og efteråret går på held, sker der stadig ting i og omkring golfklubben.

Momskompensation for kalenderåret 2020

Klubben har den 15. november modtaget besked fra Skattestyrelsen om at vi får udbetalt

133.284 kr. i delvis momskompensation i 2021.

Det sker alene fordi I som medlemmer har indbetalt 27.300 kr. i donationer af 200 kr. stykket i efteråret 2020.

Såvel jeres donationer som momskompensationen er med til at understøtte klubben, bl.a. den større renovering af klubhuset i foråret 2021.

Et stort tak til de mange medlemmer, der har muliggjort dette.

Opfordring til nye donationer

Bestyrelsen håber derfor også at minimum 100 medlemmer vil give en tilsvarende donation på minimum 200 kr. pr. person inden 1. december 2021, så vi tilsvarende kan søge momskompensation i 2022. Det behøver ikke at være medlemmer af golfklubben.

Indbetalingen kan ske på Mobilpay 28251 eller kontonr. 4690 3553089751 med angivelse af navn og medlemsnummer. Donationen kan fratrækkes på selvangivelsen for 2021 ved at oplyse cpr.nr. til Thomas Andersen, enten ved indbetaling eller ved at ringe/personligt fremmøde på kontoret..

Hvad skal nye donationer anvendes til

Som tidligere har bestyrelsen en ønske om at donationer anvendes til formål, der foreslås af medlemmerne.

Vi håber derfor, at I vil sende forslag til bestyrelsen via e-mail på info@kalundborg-golf.dk på emner til anvendelse af den kommende donation. Forslag bedes fremsendt senest den 15. december 2021

Bemanding af udvalg og andre opgaver i den kommende sæson – nye interesserede ??

Mange medlemmer lægger et stort frivilligt arbejde i udvalg, klubberne i klubben, arbejdshold m.v. Og for manges vedkommende over en længere årrække.

Der er løbende brug for at involvere nye interesserede medlemmer i det frivillige arbejde. Fra bestyrelsens side vil vi opfordre interesserede medlemmer til at kontakte Thomas Andersen eller bestyrelsens medlemmer for yderligere oplysninger, hvis i har tid og energi i gerne vil lægge i arbejde for klubben.

 

Arbejde på banen

Hen over vintersæsonen igangsættes en række arbejder på banen i den udstrækning vejret tillader det.

Der er igangsat renovering af 5 tee-steder og det nye indspilsområde er ved at blive forberedt.

Selv om der arbejdes på banen, kan I selvfølgelig fortsat spille. Nærmere om vinterforanstaltning og forholdsregler når det bliver nødvendigt.

Ideer til den kommende sæson

Bestyrelsen og udvalgene arbejder lige nu med planerne for den kommende sæson. Har I gode ideer eller andet I gerne vil have vi tager med, er I velkomne til at kontakte klubben på info@kalundborg-golf.dk eller kontakte bestyrelsens medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt

Formand