Kalundborg Golfklub – Nyhedsbrev 1, 2019

Kære medlemmer af Kalundborg Golfklub

Forberedelserne til sæson 2019 er godt i gang på alle fronter i klubben. Med dette nyhedsbrev får I en kort status samt datoer på nogle af aktiviteterne i de kommende måneder.

Banedriften

Der har hen over vintermånederne været stor aktivitet med vinterarbejde på banen, drænarbejde, beskæring m.v., renholdelse og vedligeholdelse af maskinparken og øvrige forberedelsesarbejder i greenkeepergården. Det er imponerende hvad Jesper og hans folk har nået.

Flere frivillige har bistået med en række opgaver, til glæde for os alle.

Cafedriften – 2019

Der har hen over vintermånederne været arbejde på at sikre, at Golfcafeen også fra sæson 2019 kan tilbyde medlemmer og gæster mad og drikke samt gode rammer omkring vores forskellige sociale aktiviteter.

Det er med glæde bestyrelsen nu kan orientere om, at Marianne Bojko vil stå for den daglige drift af cafeen fra sæsonstart. Forpagtningsaftalen, der har været gældende de seneste 2 sæsoner fortsætter med få ændringer.

Som nyt nedsætter vi et ”cafeudvalg”, hvor Marianne sammen med repræsentanter fra klubben løbende kan aftale planlægning af bespisning og afklaring af gensidige forventninger. Nærmere herom når vi nærmer os sæsonstart.

Hjælp til rengøring

En af ændringerne i forpagtningsaftalen vedrørende cafedriften er, at klubben selv fremadrettet skal stå for rengøring af toiletter og omklædningsrum. Vi vil snarest annoncere efter hjælp til denne opgave – en eller flere ungarbejdere, 15-17 år. Skulle I kende nogen der kunne være interesserede, er I meget velkomne til at opfordre dem til at tage kontakt til Thomas.

Renovering af herreomklædningsrum

Kalundborg kommunes Folkeoplysningsudvalg at bevilget støtte til renovering af herreomklædningsrummet. Et ønske bestyrelsen længe har haft. Vi får betalt materialerne og frivillige udfører arbejdet inden sæsonstart.

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Skolen ved Herredsåsen. Den formelle indkaldelse til generalforsamlingen udsendes omkring 24. februar 2019.

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes og være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2019. Regnskab for 2018 forventes udsendt omkring 11. februar 2019.

Åbningsmatch

Åbningsmatchen afholdes den 7. april 2019. Vejrmæssige forhold kan gøre at denne dato ændres.

Matchprogrammet for 2019 vil snarest blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Nye regler

Fra 1. januar 2019 er nye golfregler trådt i kraft.

Orientering herom ligger på klubbens hjemmeside. Særlige opmærksomhedspunkter herfra:

  • Der er tilrettelagt undervisningstilbud til medlemmer og efterklubberne i klubben. Skulle der opstå ønsker om yderligere aftales det nærmere med bestyrelsen.
  • Alle medlemmer får udleveret et eksemplar af de nye golfregler, enten Lommeguide til golfreglerne eller den traditionelle bog med golfregler. Vi tager bl.a. bøgerne med til Generalforsamlingen og ellers kan de hentes i sekretariatet.
  • Der er henvisning til diverse informationsmaterialer på DGU’s hjemmeside.
  • DGU har godkendt klubbens nye lokalregler. De vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden og blive trykt på scorekortene.

Det første der bliver synligt i forhold til de nye golfregler er, at de gule pæle er erstattet af røde pæle. Formålet med denne ændring er, at det er samme regler, der fremadrettet gælder for alle ”strafområder”. Der vil uændret være hvide og blå pæle.

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt