Nyhedsbrev – Kalundborg Golfklub februar 2024

Kære medlemmer

Mens vandet ganske langsomt trækker sig tilbage til søerne, på for-ni hjulpet af en nyindkøbt pumpe, er der fuld gang i forberedelserne af sæson 2024.

Generalforsamling 2024

Allerede den 12. marts er der generalforsamling. Indkaldelse er udsendt til alle. HUSK at vi afholder generalforsamlingen i klubhuset. Der er mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Ønsker i spisning skal I tilmelde jer i Golfbox, Generalforsamling 2024. Frist 6. marts kl. 16.00.

Matchprogram og aktivitetskalender

Klubben og klubberne i klubben er ved at lægge sidste hånd på matcher og andre aktiviteter i 2024.

Ca. 15. marts vil der i klubhuset blive ophængt en kalender, hvor I kan se, hvad der er på programmet. Og samtidig vil alle aktiviteter fremgå af klubbens hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Regelopdatering for medlemmerne

Efter forespørgsel fra flere medlemmer, afholdes en Regelaften, hvor der er fokus på de regler, der særligt giver anledning til spørgsmål og de emner deltagerne gerne vil have behandlet. Datoen herfor er nu fastlagt til onsdag den 27. marts kl. 19.00 i klubhuset.

På aftenen vil vi også vise, hvordan Golfreglerne kan tilgås digitalt via app.

Ny rating af banen

Pr. 1. marts 2024 træder en ny rating af vores golfbane i kraft. Dette sker på baggrund af et DGU besøg og vurderinger, der systematisk foregår ca. hvert 5 år.

Særligt kan nævnes at hul 17 fremover er banens letteste hul, hul 6 er banens sværeste hul og hul 8 vil være banens 3. sværeste hul.

Når I printer scorekort ud vil I kunne se at flere huller har fået en ny handicapnøgle. Det vil også fremgå på hjemmesiden under ”Scorekort”.

Sidst men ikke mindst så er vores bane blevet vurderet lidt sværere end tidligere, så grænsen for hvornår man får et ekstra slag har flyttet sig lidt.

Nye teesteds-skilte

I forbindelse med at vi er gået ind i GLFR, var der en bonus i at vi nu selv ejer alt materalet omkring tegninger m.m. over vores bane. I den forbindelse og da vi alligevel skulle lave vores tee-skilte om, så har vi nu fået konstrueret helt nye skilte som kommer til at fylde mindre i landskabet, men bliver mere tydelige ved tee-stedet.

I samme forbindelse valgte vi at gå væk fra de traditionelle Gul-Rød-Grøn teesteder og fra sæsonstart kommer de nu til at hedde 56 – 48 – 38, og ligesom tidligere bliver slagene tildelt efter hvilket tee-sted man ønsker at spille fra. Desværre er det stadigvæk ikke muligt at spille fra forskellige tee-steder alt efter hvilket hul man spiller

Venskabsturnering for hold

Igen i 2024 vil Kalundborg golfklub deltage i Venskabsturnering for hold. Det er en uformel golfturnering. Der spilles greensome og hovedformålet er, at golfspillere kommer ud og spiller fremmede baner og møder spillere fra andre klubber. Det er en god træning i at spille hulspil. Spillere skal være under handicap 52 på tilmeldingstidspunktet. Der spilles med handicap. Alle hold spiller 4 matcher. Tilmelding sker holdvis og hvert hold stiller med 6 spillere. Hvert hold spiller 18 hullers hulspil mod andre par. Alle matcher spilles i weekender, primært lørdage. I maj, juni, august og september.

Tilmeldingsfristen er 17. marts. Tilmelding sker ved henvendelse til holdkoordinator Sven Gabe – sven@gabe.dk. Yderligere informationer om Venskabsmatcherne kan findes på https://venskabsturnering.dk/

page2image31778976

Regionsgolf 2024

Kalundborg Golfklub deltager med 6 regionshold i 2024. Holdkaptajnerne er ved at samle deres hold og datoerne for såvel hjemmekampe som udekampe er ved at være på plads. Desværre er vi blevet bedt om at stille bane til hjemmekampe så henholdsvis junior- og dameklub bliver påvirket af regionsmatcherne. Dog ikke mere, end at der kan spilles på de planlagte aftner og tidspunkter.

Hulspilsmatcher med handicap

Flere nyere medlemmer har tilkendegivet interesse i at spille med i Regionsmatcherne, men har ønske om at stifte mere bekendtskab med hulspil som matchfor forinden. Derfor vil der blive afviklet 4 hulspils-matcher med handicap – fredage kl. 17.30. De vil blive spillet over 9 huller med løbende start. Alle medlemmer er velkomne. De foreløbige datoer er 31.5., 28.6., 26.7. og 30.8. Nærmere om matcherne vil blive udsendt senere. Datoerne vil fremgå af aktivitetskalenderen. Tilmelding skal ske via Golfbox.

Nyt fra golfklubbens café

Fra sæson 2024 er Nadja Holm Nielsen forpagter af golfklubbens café. Nadja er godt i gang med at forberede sæsonen og står bl.a. for bespisningen ved Dameklubbens og klubbens generalforsamlinger.

Fra 21. marts 2024 vil i møde Nadja i caféen. Der er ikke officielt åbent – men der er ”øl på hanen”. Alle er velkomne. Den første officielle åbningsdag er den 1. april 2024.

Nadja kan kontaktes på følgende mailadresse – kontakt@aebletræet.dk. Menu, priser og seneste nyheder kan ses på caféens Facebook – Æbletræet.

page2image31779600

Nyt fra Lindhardt Golf – Pro-shoppen og fitting

I Bestyrelsens Nyhedsbrev fra december 2023 orienterede vi om, at Lindhardt Golf fra sæson 2024 sælger golfprodukter i Kalundborg Golfklub samt arrangerer og afvikler events på Kalundborg Golfklubs træningsfaciliteter herunder demodage, fittingdage og lign. I vil møde Thomas Lindhardt Hansen og Lene Sommer i shoppen og Thomas Lindhardt Hansen på træningsbanen. I det daglige vil shoppen være åben i kontortiden og efter nærmere aftale.

page2image31780640

Første åbningsdag i proshoppen bliver mandag 25.marts 2024, hvor Thomas og Lene vil være til stede og byde jer velkomne. Proshoppen vil være åben i påskedagene og herefter.

Mandag den 1. april – 2. påskedag er der første mulighed for booking af tid til fitting af udstyr. I kan blive fittet til nyt jernsæt, ny driver eller woods, wedges eller putter. Thomas sætter 1 time af til hver af jer. Derfor skal I bestille tid på Lindhardt Golfs mail lindhardtgolf14@gmail.com. Det er muligt allerede nu.

Nyhedsbrevene på hjemmesiden og feedback

Fremover vil du kunne finde Bestyrelsens nyhedsbreve på klubbens hjemmeside. Så er de tilgængelige, hvis du har brug for dem efterfølgende.

Har i ønsker, bemærkninger eller anden feedback, der kunne forbedre Nyhedsbrevene er I velkomne til at sende det til info@kalundborg-golf.dk eller til bestyrelsens medlemmer.

page3image31573632 page3image31573840

Bestyrelsen