Nyhedsbrev 2 – Følger for Kalundborg Golfklub – Covid 19

Kære medlemmer af Kalundborg Golfklub

1. Lukning af golfbanen

Den 18. marts 2020 udsendte bestyrelsen Nyhedsbrev vedrørende Covid19 og meddelte, at Kalundborg Golfklub fortsat ville have golfbanen åben for spil.

Dansk Golf Union havde udsendt en anbefaling om at danske golfklubber lukkede klubberne frem til 30.marts 2020 for at medvirke til begrænsning af spredningen af Covid19.

Bestyrelsen var på daværende tidspunkt af den overbevisning, at det var forsvarligt at holde banen åben, såfremt medlemmerne overholdt Sundhedsstyrelsens krav om afstand m.v.

Dansk Golf Union har gentagne gange ved henvendelse til alle klubber opfordret til banelukninger.

Der har lørdag den 21. marts 2020 været en del negativ presseomtale af golfklubber der fortsat holder åbent for spil. Samtidig bliver myndighederne mere og mere skarpe i forhold til danskernes adfærd.

På baggrund heraf har bestyrelsen revurderet beslutningen fra forleden med den konsekvens at
Kalundborg golfklub fra mandag den 23. marts kl. 8.00 frem til og med den 30. marts 2020 lukkes for alle aktiviteter.

Det betyder

• Ingen spil på banen
• Ingen aktiviteter på træningsfaciliteterne
• Klubhus, cafe og omklædningsfaciliteter er lukket.

Bestyrelsen har drøftet anbefalingen fra DGU. Der er argumenter, der taler både for og imod at følge anbefalingen fra DGU.
Bestyrelsen har valgt, at følge anbefalingen og lukke banen.


2. Udsættelse af Åbningsmatch

I lyset af den usikre situation omkring Covid19 har Matchudvalget og Bestyrelsen tillige besluttet at udsætte Åbningsmatchen til 19. april 2020. Vi ser tiden an om det kommer til at holde.

Vi glæder os til at se alle på banen igen, når det normale hverdagsliv vender tilbage. Pas på jer selv og jeres indtil da.

Venlig hilsen
Bestyrelsen