Nyhedsbrev – Kalundborg Golfklub januar 2024

 

Kære medlemmer

Så fik vi taget hul på 2024.

Den vådeste bane i mands minde

Ingen kan huske, at vi har haft så våd en bane her i vintermånederne. Det er særligt slemt på forni. Vandet i søerne på hul 4, 6 7 og 8 er løbet over og ud på fairway. Gangstien mellem søerne fra fairway til green på hul 6 og stien fra hul 6 til hul 7 har nu stået under vand i snart en måned. Det er nærmest én stor sø.

Også bagni er våd. Søen på hul 13 er tilsvarende løbet over. Men heldigvis er denne del af banen stadig spilbar. Og det er der mange, der benytter sig af når vejret ind imellem er tilforladeligt.

Om de store mængder af vand får betydning for sæsonstarten, er det for tidligt at sige noget om.

 

Planlægning af sæson 2024 – aktivitetskalender

Klubberne i klubben og de forskellige udvalg er godt i gang med at planlægge aktiviteterne for den kommende sæson. Den samlede aktivitetskalender vil være klar til offentliggørelse af i slutningen af februar måned. Denne vil blive tilgængelig i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Næsmere om det sidste i næste nyhedsbrev.

Vigtige datoer i forhold til den kommende generalforsamling

Senest 10. februar 2024 udsendes det foreløbige ikke reviderede regnskab 2023 til alle medlemmer.

  1. februar 2024 er der frist for medlemsforslag til generalforsamlingen.
  2. februar 2024 udsendes indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail til alle medlemmer og indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Frist for tilmelding til spisning efter generalforsamlingen meddeles i forbindelse med indkaldelsen.

  1. marts 2024 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i klubhuset.

Vinteraktiviteter

Den 18 januar 2024 blev der afviklet et velbesøgt medlemsmøde, hvor temaet bl.a. var hvordan man som spiller kan deltage i klubbens matcher, regionsmatcher, venskabsturneringer m.v. Flere udtrykte interesse for at spille regionsgolf og deltage i klubmatcherne. Der arbejdes videre med de fremkomne ideer.

Der er yderligere to medlemsmøder i kalenderen:

  1. februar 2024 kl. 19.00 – Præsentation af GLFR – hvilke muligheder giver denne elektroniske baneguide, der er til alle medlemmers rådighed fra januar 2024. Golfbox – er der flere muligheder end de fleste benytter sig af, der kan bringes i spil. Hjemmeside og FB-grupper – hvad kan de bruges til.
  2. marts 2024 kl. 19.00 – Opdatering på golfregler og særligt med fokus på de regler/temaer der giver anledning til tvivl og spørgsmål i det daglige.

Skulle I have ideer til andre medlemsarrangementer er I velkomne til at melde det ind til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt

Formand