Nyheder fra bestyrelsen maj 2024

Kære Medlemmer

Så er sæsonen godt i gang. Stor medlemsaktivitet og god gang i rekruttering af nye medlemmer. Matcher af forskellig art bl.a. klubmatcher, Regionsgolf, Stejlhøj, divisionsturneringer og juniordistriktsturneringer og er kommet i gang. Der er liv på terrassen med mange glade stunder.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 15. maj og herfra er der følgende nyheder:

Kendt ansigt søger nye veje

Thomas Andersen har opsagt sin stilling som pro-træner i Kalundborg Golfklub med udgangen af denne golfsæson. Det sker efter 21 år i jobbet. Thomas ønsker et arbejdsliv uden sæsonarbejde og mere tid til familie og privatliv hele året. Thomas varetager uændret sine arbejdsopgaver indtil fratræden.

Bestyrelsen vil bruge de kommende måneder på at drøfte og vurdere, hvordan Thomas Andersens nuværende opgaver, der både er pro-opgaver og sekretariat skal varetages.

 

Jubilæumsaktiviteterne er fastlagt

I slutningen af juni og juli måned festligholdes Kalundborg Golfklubs 50 års jubilæum

Der er følgende aktiviteter:

Lørdag den 29. juni – Carlsberg, individuel match med gunstart. Efter matchen indbydes til reception for nuværende og tidligere medlemmer.

Søndag den 30. juni – Parmatch/generationsmatch med gunstart. Vi vil gerne mødes på tværs af generationer og daglige tilhørsforhold i klubberne m.v.

Lørdag og søndag den 13. og 14. juli – Jubilæumsmatch – 2 dages holdmatch for 4 mands hold. Åben turnering med gunstart begge dage.  Med holdtilmeldinger og individuelle tilmeldinger.

Mandag, tirsdag og onsdag den 29., 30. og 31. juli – Sommersjov for juniorer – Spil, leg og fællesskaber.

Fredag den 2. august – Åben Junior Jubilæumsmatch – venskabsklubberne på Vestsjælland inviteres.

Lørdag den 3. august – Flagmatch med løbende start. Dagen og jubilæumsaktiviteterne afsluttes med spisning og fest.

Der udsendes særskilte indbydelser til samtlige aktiviteter.

 

Etablering af Vinteraktiviteter

 

Fra ca. 1. november etableres der indendørs træningsfacilitet i Hønsehuset. Bestyrelsen arbejder hen over sommeren på den konkrete udformning og I vil høre nærmere.

Priserne på par-trebanen, driving range og lån af udstyr stiger

 

Pr. 1. juni sættes priserne på brug af vores træningsfaciliteter og leje af udstyr sættes op, så priserne muliggør nyanskaffelse af nødvendigt udstyr og bolde. Priserne bliver:

Spil på par 3 banen incl. leje af udstyr:

Voksne – 120 kr.

Børn – 60 kr. – børn under 12 år der følges med klubbens medlemmer er gratis

Udslag på driving range

Voksne – 60 kr.

Børn – 30 kr. – børn under 12 år der følges med klubbens medlemmer er gratis

Leje af udstyr

Voksne – 60 kr.

Børn – 30 kr. – børn under 12 år der følges med klubbens medlemmer kan låne udstyr gratis.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt

Formand