Kære medlemmer af Kalundborg Golfklub

Her hvor golfsæson 2018 er ved at gå på hæld får i de seneste nyheder og informationer om aktiviteter i de kommende måneder.

Nye forpagtere
Vores nuværende forpagtere af GolfCafeen, Steen og Marianne har meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker at fortsætte forpagtningen fra 28. februar 2019.

Forlængelse af den nuværende forpagtningsaftale har været drøftet ved to møder i september mellem Steen/Marianne og formand/næstformand. På baggrund af såvel forpagteres som klubbens ønsker til den kommende aftale, blev der udarbejdet udkast til revideret aftale som bestyrelsen og forpagter havde fået til overvejelse. Aftalen skulle færdiggøres senest 1. november og var derfor sat på bestyrelsens dagsorden den 9. oktober. Inden bestyrelsesmødet meddelte forpagter, at de ikke ønskede at fortsætte forpagtningen.

Som bestyrelse beklager vi, at Steen og Marianne ikke ønsker at fortsætte i Kalundborg Golfklub, da de har bidraget til det positive klubliv og rammerne for mange daglige aktiviteter og arrangementer. Men vi har også forståelse for tilkendegivelserne om, at der ikke er det nødvendige indtjeningsgrundlag og at de derfor allerede fra første møde i september varslede, at de havde andre muligheder i spil.

Bestyrelsen vil snarest muligt få udarbejdet grundlaget for annoncering efter nye forpagtere. Dette materiale vil blive udsendt til ”klubberne i klubben” til kommentering. Vi vil gerne ved annonceringen kunne indikere vores forventninger til udbud, kvalitetskrav, prisniveau og omsætning.

Medlemsmøde – aktiviteter og budget 2019
Arbejdet med budget 2019 er gået i gang. Vi har haft første drøftelse i bestyrelsen.

Vi vil gerne indbyde medlemmerne til at deltage i drøftelsen af det kommende budget 2019.

Der vil blive lagt op til en drøftelse af de aktiviteter og forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, herunder de valg, der skal træffes for at lægge budgettet. Med afsæt i de fremkomme forslag og drøftelser vil vi præsentere mulige scenarier for et budget.

Medlemsmødet vil blive afholdt i klubhuset den 12. november kl. 19.00. Der kommer opslag i klubben og på hjemmesiden om mødet.

Nye golfregler fra 1. januar 2019
Fra 1. januar 2019 træder nye – reviderede golfregler i kraft. Udgangspunktet er at der sker en forenkling af golfreglerne, fra 36 til 24 regler. De nye regler skal bl.a. være med til at sikre mere forståelige regler og hurtigere spil på banen.

Det er vigtigt for spillet fra den kommende sæson, at alle bliver bekendt med de nye regler. Det vil bl.a. kunne ske ved brug af de informationsmaterialer, der stilles til rådighed fra DGU til alle klubmedlemmer eller ved deltagelse i klubbens regelaktiviteter.

Vi vil primo november udsende plan for regelinformationsaftner i Kalundborg Golfklub samt link til de tilbud DGU stiller til rådighed. ”Klubber i Klubben” vil få mulighed for at lægge gennemgang af de nye regler i forbindelse med de ugentlige spilledage. Også mere herom senere.

Alle klubmedlemmer vil få tilbudt en ny regelbog eller Lommeguide. Nærmere herom når de er udgivet – medio november.

Nye træningsfaciliteter
I har sikkert undret jer over markeringer med diverse pæle på vej op mod 1. tee-sted. Det er forberedelserne til et nyt træningsområde for indspil m.v.

Arbejdet er foranlediget af at Kalundborg Golfklub har fået 150.000 kr. fra DGI/DIF der har uddelt midler til klubudvikling. Der har længe været et ønske om forbedrede træningsfaciliteter til det korte spil.

Lige nu afventer vi endelig godkendelse fra Kalundborg Kommune til igangsætning af arbejdet. Denne godkendelse er foranlediget af, at området ligger mindre end 100 m. fra fortidsmindet – stenhøjen på nabogrunden. Vi har modtaget en forhåndsgodkendelse og afventer den endelige godkendelse.

Kommende matcher
21. oktober afholdes Afslutningsmatch med MENY som sponsor.

4. november afholdes Mortensmatch med Kvickly som sponsor (ænder).

Vi håber I har lyst til at deltage i disse matcher som afslutning på en god sæson.

På bestyrelsens vegne
Vini Lindhardt
9. oktober 2018