Nyhedsbrev – februar 2021

Kære medlemmer af Kalundborg golfklub
Udsættelse af Generalforsamling

Ifølge Kalundborg Golfklubs vedtægter skal vi afholde den ordinære generalforsamling i marts.

På grund af det nuværende Corona-forsamlingsforbud er det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen i marts 2021. Lige så snart forsamlingsforbuddet ændres eller ophører, så det er muligt at afvikle en generalforsamling, vil bestyrelsen indkalde til ordinær generalforsamling.

Den nuværende bestyrelse fortsætter, i overensstemmelse med vejledning fra DGU.

Aktiviteter i Kalundborg Golfklub under de nuværende Corona-restriktioner

Vi kan fortsat spille golf. DGU’s anbefalinger til spil på banen

  • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere og
  • Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringsflader på banen.

Der kan trænes på driving range. DGU’s anbefalinger er bl.a.

  • Hold minimum 2 meters afstand til andre spillere
  • Der kan trænes i grupper på op til 25 incl. træner.

Vi kan spille matcher. DGU’s anbefalinger er

  • Der kan afvikles matcher med mere end 25 deltager, men på intet tidspunkt må der

forsamles mere end 25 personer på et afgrænset område, ex. ved ankomst eller afslutning.

Klubhuset, greenfeerum, toiletter m.v.

  • Klubhuset skal holdes lukket for medlemmer og offentligheden
  • Toiletter og bagrum kan anvendes

Udleje af buggies/trolleys

  • Udleje kan ske – men brugere skal nøje følge de anvisninger, der er i forhold til

rengøring m.v.

Baneåbning

Som alle andre år vil de kommende ugers vejr være afgørende for hvornår der bliver adgang til at spille på hele banen og hvornår der spilles til sommergreens.

Hold øje med klubbens hjemmeside under Banestatus, da vil det fremgå hvornår der sker ændringer i forhold til spil på banen.

Lige nu kan der spilles på hul 10-18 til vintergreens. Der er lukket for kørsel med buggy.

Åbningsmatch

Der afvikles Åbningsmatch den 11. april 2021, se nærmere herom i Matchprogrammet på klubbens hjemmeside. Matchen tilpasses Corona-restriktionerne.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt, formand