Nyhedsbrev marts 2018

I dette nyhedsbrev finder du nyt om følgende:

Generalforsamlingen

Ny hjemmeside

DrivingRange

Åbningsmatch

Nyt fra Samarbejdspartnere

Generalforsamlingen er nu overstået og den nye bestyrelse har holdt deres første møde. Referat af dette
kan læses på hjemmesiden.

Vi har fået en ny hjemmeside op at køre. Gå ind og se nærmere på denne. Det skulle nu være noget
nemmere at navigere sig rundt på hjemmesiden.

På grund af det våde forår, bliver åbningen af drivingrangen desværre udsat til den 29. marts. Altså til
påske. Det er ikke muligt at køre med traktor og opsamler på drivingrangen p.t.

Åbningsmatchen nærmer sig og afholdes den 8/4. Tilmelding er åben og opslag kommer op i klubhuset i
uge 12.

På vores nye hjemmeside finder du også nyt fra Lydinge Resort i Sverige. Resortet ligger lige uden for
Helsingborg, så det er forholdsvis nemt at køre dertil. Se nærmere