Medlemsmøde Kalundborg Golfklub den 12. november 2018

Der deltog ca. 40 medlemmer incl. klubbens bestyrelse. Forud for mødet var udsendt dagsorden.

Hovedpunkterne var

 • Status for klubbens økonomi pr. 31.10.2018
 • Bestyrelsens foreløbige budget for 2019
 • Overvejelser vedrørende fastholdelse af medlemmer og rekruttering af nye medlemmer

og

 • Drøftelse af de fremlagte forslag og kommentarer hertil.

Medlemmerne fik ud over mundtlige kommentarer mulighed for at aflevere forslag, kommentarer m.v. på kort. Indholdet af de skriftlige input var følgende:

 • Kaniner skal tidligere i gang. Start med teori tidligt, så kaninerne kan spille fra sæsonstart fx april til sæsonslut.
 • Hvis et medlem kan skaffe ex. 3 nye medlemmer kan medlemmet året efter få 1 års gratis kontingent. Hvis altså de 3 nye medlemmer stadig er medlemmer 2 år efter indmeldelse.
 • Den anden dag var der frost på banen. Hvem skriver på hjemmesiden ??
 • Mere og bedre Info.
 • Samarbejde med kursushotellet og andre. Gold+Hotelpakke/Golf+ Vandrehjem
 • På SPH afholdes der hvert år t sportsstævne, hvor der bl.a. er golf. Kunne det være en ide at ”udvælge” nogle som kunne være forbilleder.
 • Omkostninger – Hvad vil vi gøre for at sænke disse. Vi vil ikke kunne fortsætte med dette niveau.
 • Sponsor – ændre tilgang hertil, således at det giver adgang til deres kunder og medarbejdere, uden greenfee.
 • Vintergolfmatcher a la søndagsmatcher, men som ligger midt på dagen, start tidligst kl. 10.00
 • Det forlyder at de nuværende køkkenforpagtere egentlig gerne ville have fortsat – men de følte sig ikke godt behandlet af et par personer fra bestyrelsen. Det synes jeg er meget uheldigt og ærgeligt. Man burde på et tidligere tidspunkt have givet dem feedback på at maden ikke levede op til vores forventninger. Så kunne dette være blevet retet i tide. Vi får svært ved at finde et par tilsvarende søde og servicemindede forpagtere.
 • Kan vi deltage med en stand/brochure på World Diabetes day. Golf-motion og sundhed.
 • Periodisering af regnskabet. Der skal reduceres i omkostningerne. Pro-træner skal være mere synlig.
 • Hvis klubbens medlemsnedgang fortsætter i årene fremover – Gør man sig så nogle overvejelser om mere frivillig arbejde – evt. mod kontingentfrihed. Herunder banepleje og administration.
 • Pro’en skal være mere synlig ved seniormatcher – ”sælge træningstimer og matcher”.
 • Være aktiv med pressemateriale til golfblade – f.eks. når det nye indspilsområde er klar.
 • Husk at tænke Røsnæsskole med i tankerne/planer for skoleelever. Rigtig mange af dem kører frem og tilbage hver dag, forbi golfbanen.
 • Midlertidigt medlemskab i sommermåneder til sommerhusgæster. Også evt. dame/herre/seniorklubben.
 • I Køge Golfklub tilbyder man noget der hedder Golffitness. Indendørs træning om vinteren, med træning målrettet golfspillere. Eks. 10 gange på 3 måneder med en instruktør, hvis en sådan findes. Hvis man har svært ved at komme ud pga vejret.
 • Markedsføring – Sælge det smukke område. Finansiering: Virksomheder som vil give penge til annoncering.
 • Samarbejde med omkringliggende golfklubber. Lav en lille reklame/reklamefilm – ud til diverse biografer og TVØST. Gør det til en trend at gå til golf.
 • Sats mere på de unge.
 • Få TVKalundborg herud ved flere matcher.
 • Kontakt til kalundborgs nye studie/uddannelsesområde.
 • Tilbud om lavere kontingent til alle under 25 år.
 • Diabetes og motion. Kobles på Novos diabeteskampagne. Der har været gode kampagner om at golf er en god motion for diabetespatienter.
 • Kontingent for studerende/unge. Sætte sedler op på studiesteder/skoler. Før reklame – 2 mdr. før sæsonstart og igen 1 mdr. før sæsonstart. Kontakt skolebørn kort før sæson og igen nogle uger inde i sæsonen – omtale af træningstider for børn/unge.
 • Køkken – 2 ansatte, måske 3. eller 4. g’ere, altså 18-19-20 år. Maden til ”klubberne” bestilt gennem Kvickly, Meny eller hvem der kan levere med 2-3 timers varsel. De unge passer cafesalg og øl/vand og ordner opvask fra kl. 16 til 21. gerne smørrebrød, suppe, tærte og salater til damklub. Weekender – der sælges kun pølser, baneboller, fadøl osv. Betjening – unge eller et korps af frivillige. Frivillige kan også deltage på hverdage. Mener ikke hygiejne kurser er påkrævet længere. Evt. farlige maskiner plomberes.
 • Tee-steds-passere – For at lette greenkeepernes arbejde kan man have tee-steds-passere (T.P). Hver gang jeg som T.P. på hul 2 kommer til hullet, ordner jeg diverse, fx samler tees, cigaretskod osv. Så banen fremstår rydelig/velplejet.
 • Man skal ikke kunne melde sig ud hver vinter og kun være medlem ½ år.

Fra bestyrelsen et tak til alle jeres input, som vi vil drøfte på kommende bestyrelsesmøde den 12. december 2018.

Skulle andre have lyst til at give bestyrelsen deres kommentarer i forhold til klubbens økonomi, aktiviteter eller andet vil der blive lagt farvede svarkort i greenfeerummet og kortet kan lægges i greenfeekassen.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt

18.11.2018