7.april

ÅBNINGSMATCH 2019.

Sponsor: SPORT OUTLET / INTER-SPORT KALUNDBORG.

Matchform: Greensome-Stableford Høj / Lav.Max. Hcp. 44
Række til par 3-banen: Hcp. 45-66
Mødetid/Standerhejsning Kl. 8.30
Gunstart Kl. 9.00
Turneringsleder: Matchudv.

20.april

ROYAL MATCH

Matchform:
A-rækken: Slagspil. ( med maksimum scores. dvs. par + 5 )
Øvrige rækker Stableford.
Gunstart Kl. 9,00
Hcp. 0-66.
Matchleder:   Matchudv

28.april

JUNIOR KREDSTURNERING

Matchleder:  Juniorafd.

19.maj

GENERATIONS – MATCH.

Matchform: Greensome Stableford.
1 Tee. / 10 Tee. lukket fra 7:00 til 14:00

Matchstart kl. 9.00
Parmatch for to generationer – forskel min. 20 år.                                                    Turneringsleder: Matchudvalget.

1.juni

GOLFHÆFTET TROPHY 2019

Matchform:
Parmatch.
Greensome Stableford. 6 udslag pr. spiller ( 6 valgfri )
Reduceret spillehcp.:  40 % af højeste og 60  % af laveste.
Max. Hcp. 36 (EGA)      Gunstart kl. 9.30
Matchfee: 150.-kr. for ejere af Golfhæftet.  200.- kr. for andre.
OBS.:Stort præmiebord samt starterkit til alle.
Sponsor: GOLFHÆFTET.

5.juni

DAME – HERRE DAG.
Matchpropositioner: Se golfboks samt opslag i klubhus.                      Turneringsleder: Herreklubben

15.juni

5. Division øst:   Kalundborg-Skjoldnæsholm
Kvalifikationsrækken:  Kalundborg-Roskilde
1. Tee lukket fra kl. 7.00 til kl. 10.30
Turneringsleder: Matchudvalget.

16.juni

5 .Division øst:   Kalundborg-Midtsjælland
Kvalifikationsrækken:  Kalundborg-Dragsholm
1. Tee lukket fra kl. 7.00 til kl. 10.30
Turneringsleder: Matchudvalget.

22.juni

PINK CUP.
Matchpropositioner: Se golfboks samt opslag i klubhus.                               Turneringsleder: Dameklubben.

29/30.juni

RØSNÆS OPEN – 2 DAGS HOLDTURNERING.
Matchform: Stableford.
Holdvis tilmelding (4 bold) – Max. 30 hold.
Der spilles i 2 lige store herrerækker samt en damerække.
Max. HCP 36,0. Min. 18 år.                                                                                             Løbende start lørdag
Matchfee: Kr. 2000,00 pr. hold.                                                                                     Gunstart søndag
Banen lukket fra Kl. 7:00 til 16:00
Turneringsleder:  Matchudvalg.

18.august

5. Division øst:   Kalundborg-Royal Golf.
Kvalifikationsrækken:  Holbæk II.
1. Tee lukket fra kl. 7.00 til kl. 10.30
Turneringsleder: Matchudvalget.

24/25.august

DGU Elite Tour III Drenge

DGU Turnering.

Banen lukket.

31.august / 1.september

KLUBMESTERSKAB – SLAGSPIL 2019*

Matchform: Slagspil 36 huller for Damer og Herrer.
Slagspil 18 huller for de øvrige rækker.
1 Tee. lukket fra Kl. 7:00 til Kl. 15:00
Matchleder: Matchudv.

8.september

Medhjælper-Match.

13.september

Sponsor-Dag

15.september

WESSEL CUP.
Sponsor: AL-Bank.

Matchform: Slagspil for A – B rækken, Stableford for C rækken.
Slagspilsrækkerne spiller med maksimum scores ( par + 5 )

1 Tee. / 10 Tee. Lukket fra Kl. 7:00 til Kl. 14:00

Turneringsleder: Matchudvalget.

22.september

Klubmesterskaber i hulspil:*

Afvikles som en gennemgående hulspils- match, hvor spillerne tilmelder sig i de respektive rækker fra sæsonstart og med tilmeldingsfrist 1. maj

Herefter laves der lodtrækning (tilfældigt, ingen seedning)

Der skal så være afviklet en runde/match hver måned!

Dette giver plads til 32 spillere i hver række så̊ vil man kunne afvikle: finaler søndag d. 22. september.

Finaler.
Banen lukket.
Matchleder: Matchudv.

28.september

DUFFER`S DAY – AFSLUTNINGSMATCH.

Afslutningsmatch for begyndere – gunstart.
Banelukning: Se Golfboks / hjemmesiden.

Turneringsleder: Begynderudvalg.

29.september

STEJLHØJ MATCH – AFSLUTNING.

Sponsor: PUNKT 1.

Banelukning: Se Golfboks / hjemmesiden.

5.oktober

Afslutning Dameklubben

12.oktober

Afslutning Manneklubben

27.oktober

AFSLUTNINGS MATCH 2019.
Matchform: Stableford for A – B – C rækken. Gunstart.
Turneringsleder: Matchudvalget

Sponsor:  MENU

10.november

MORTENS MATCH.

Matchform: Stableford for A – B – C rækken.
1 Tee. / 10 Tee. lukket fra 7:00 til 14:00
Turneringsleder: Matchudvalget.

Sponsor: KVICKLY

17.november

SØNDAGS VINTERMATCHER starter
Matchform: Stableford med gunstart.
Mødetid: 8:45 – start 9:00. max. HCP. 44,0
Turneringsleder: Matchudvalg.

FASTE UGENTLIGE MATCHER.

Mandag:
Damematch – gunstart Kl. 16:30
Sæsonafslutning: 5/10

Tirsdag:
Mannematch – gunstart Kl. 16:30
Sæsonafslutning: 12/10
Sæsonstart den 2 . April 2019

Onsdag:
Begynderaften – Kaniner starter Kl. 17:00
Sponsor: BILCENTRET
Hul 10 til 18 lukket.
Sæsonstart den 10. April 2019

Torsdag:
Seniorafdeling – Gunstart Kl. 9:00

Fredag:
Juniorafdeling
Sæsonstart Lørdag den 5. April 2019
Afslutning Søndag den 6. oktober 2019

Generel information:

Matcher mærket * er lukket match.
Der skal flettes ved hul 1 ligesom igangværende matcher SKAL respekteres. Vedrørende banelukning – Se opslagstavle ved sekretariat samt i tidsbestilling i GOLFBOX.

Løbende Matcher:
STEJLHØJ MATCH.
Sponsor: PUNKT 1
Mixed Foursome Hulspil – Sidste frist for tilmelding den 1 Maj 2018.
Handicapgrænser – som angivet under de enkelte matcher.
Generelt gælder ( HCP Index):
A –rækken Herre: 0 – 15,3         Damer: 0 – 15,6
B –rækken Herre: 15,4 – 23,7    Damer: 15,7 – 24,5
C—rækken Herre: 23,8 – 43,0    Damer: 24,6 – 45,0
D –rækken Herre: 44,0 – 66,0    Damer: 46,0 – 66,0

I alle matcher spiller herre fra gul tee og damer fra rød tee i A-. B- og C-rækkerne.
D-rækken spiller fra grøn/rød tee.
Matchudvalget forbeholder sig ret til at ændre handicapgrænser i de enkelte matcher.

Generelt for søndagsmatcher: Max. 108 spillere ved gunstart efter princippet ” først til mølle”. Junior med HCP. under 15,7( piger) og 15,5 (drenge) spiller i A – rækken.
Øvrige Juniorer: spiller i Juniorrække.

Tilmelding: Tilmelding på GOLFBOX samt på tilmeldingsliste i klubhus.
Matchfee: Normale søndagsmatcher: 50.- kr.

Startlister vil være opslået i GOLFBOX eller i klubhuset.,

For søndagsmatcher slutter tilmeldingen normalt fredag Kl. 17:00.

For andre matcher: se opslag i klubhus samt i GOLFBOX.

 

OBS!! Tilmelding er bindende. Evt. afbud skal være matchleder i hænde senest dagen før matchen Kl. 10:00. Afbud senere medfører opkrævning af matchfee og såfremt denne ikke er betalt kan man ikke deltage i efterfølgende 3 matcher.

Mødetid: Senest 15 min. før start-tid hos matchlederen. Man skal være på start-teestedet 5 min. før start. Ved for sen ankomst, d.v.s. mindre end 5 min. før den fastsatte start idømmes 2 strafslag.

Møde efter den fastsatte start tid medfører diskvalifikation. Henvendelse vedr. aktuel match til matchlederen.

Køkkenet er normalt åbent i forbindelse med matcher.

Div. kontakter: Sekretariat Tlf: 59501385 + 1
Pro. Thomas Andersen Tlf: 59501385 + 2

Matchledere:
Lars Slot Mobil: 41946311
Steen Thorsen Mobil: 40579878
Erik Mortensen Mobil: 20673799
Max Anthoni Mobil: 60536548
Ret til ændringer I programmet forbeholdes. !

De gældende aldersgrænser i danske turneringer er:

Juniorer: til og med det år, spilleren fylder 18 år

Damer og Herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år

Seniorer M/K: fra og med det år, spilleren fylder 50 år

Mid-age M/K: fra og med det år, spilleren fylder 30 år

Veteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 60 år

Superveteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 70 år