Manneklubben 2023

Velkommen til nuværende og nye medlemmer til en ny sæson i Manneklubben 2023.

Vi spiller hver tirsdag med start d. 04. april 2023, og der er gunstart kl. 16.20. Scorekort skal være afleveret senest kl. 16.10.

Vi spiller i A- og B rækker, og der er præmier til de bedste, samt præmier til tættest på flaget på alle par 3 hullerne.

Der er lodtrækning om hvem man skal gå sammen med, dog imødekommer vi hver anden tirsdag hvis enkelte ønsker at spille sammen. (lige uger)

Har du har et hcp. på 36 eller derunder, kan du blive medlem af Kalundborg Manneklub. Er du ikke tidligere medlem, men har lyst til at prøve at være med en tirsdag, kan du kontakte en fra bestyrelsen eller møde op og prøve en gang før du evt. beslutter dig.

Vi har 2 venskabsklubber som besøger os og vi besøger dem i løbet af sæsonen (Midtsjælland og Korsør). Derudover har vi 2 ture ud af huset: en lørdagstur til Greve d. 27. maj 2023, og en anden tur i løbet ad sommeren. Nogle rigtige hyggelige ture med god mandehørm og socialt samvær.

Vi spiser sammen efter matcherne ca. kl. 20.45, hvor man sidder sammen med dem man har spillet med. Efter maden er der præmie uddeling.

Kontingentet for sæsonen er 350 kr. som skal indbetales på konto 0516-0000313572 Sparekassen Sjælland. Husk at angive navn + medlemsnummer.
HUSK MAN KAN OGSÅ BETALE PÅ MOBILEPAY NR. 60 65 44 75
Vi vil sætte stor pris på at man betaler kontingent senest d. 01.05.2023

Spilleplan og info til matcher kan ses på Kalundborg Golfklubs hjemmeside under Manneklubben.

Vi glæder os til at se alle gamle og en masse nye medlemmer til en fornøjelig og god sæson.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Kalundborg manneklub manneklubben@hotmail.com

Formand                             Martin Jensen lavlandsvej25@gmail.com

Kasserer                             Peter Madsen klosterhaven10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem           Tom Magnussen tom@gunvald.net

Bestyrelsesmedlem           Jesper Niebuhr jesper.niebuhr@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem           Rene V. Jensen renevjensen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem           Kurt Creutzburg kcre@novonordisk.com

Manneklubbens Vedtægter

1.Klubbens navn:”Manneklubben”

2.Formål:Spille golf, samt udbygge det sociale samvær mellem medlemmerne.

3.Medlemmer:Som medlem kan optages mandlige medlemmer, der har

Kalundborg Golfklub som hjemmeklub, – er fyldt 21 år og som har et

handicapindeks på 32,9 eller derunder.

Medlemsantallet er begrænset til 145.

Nye medlemmer kan optages i takt med at gamle medlemmer holder op,

eller når generalforsamlingen vedtager et andet maksimalt antal.

Tidligere medlemmer har fortrin.

4.Kontingentet:                    Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter

indstilling fra kasseren. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue.

Ved ophævelse af foreningen tilfalder evt. formue Kalundborg Golfklub.

  1. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg

hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor de valgte 6 medlemmer.

6.Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes samtidig med “Manneklubbens”

årsafslutning uden anden indvarsling.Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1, Valg af dirigent

  1. Formandsberetning
  2. Aflæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal mellem de fremmødte.

Eventuelle forslag kan fremsættes og vedtages på generalfor-

samlingen.

Spilleplan Manneklubben 2023

DAG:DATO:INFO:MATCH:STED:Match nr:
Tirsdag04. AprilSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg1
Tirsdag11. AprilAlm match.          Der blandes holdKalundborg2
Tirsdag18. AprilSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg3
Tirsdag25. AprilAlm match.          Der blandes holdKalundborg4
Tirsdag02. MajSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg5
Tirsdag09. MajAlm match.          Der blandes holdKalundborg6
Tirsdag16. MajSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg7
Tirsdag23. MajGunstart kl. 16:15Venskabsmatch hjemme mod KorsørKalundborg8
Lørdag27. MajManneturen til GreveGreve
Tirsdag30. MajSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg9
Tirsdag06. JuniGunstart kl. 16:15Venskabsmatch hjemme mod MidtsjællandKalundborg10
Tirsdag13. JuniSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg11
Tirsdag20. JuniAlm match.          Der blandes holdKalundborg12
Tirsdag27. JuniSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg13
Tirsdag04. JuliAlm match.          Der blandes holdKalundborg14
Tirsdag11. JuliSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg15
Tirsdag18. JuliAlm match.          Der blandes holdKalundborg16
Tirsdag25. JuliSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg17
Tirsdag01. AugAlm match.          Der blandes holdKalundborg18
Torsdag03. AugGunstart kl. 15:30Venskabsmatch ude mod KorsørKorsør
Tirsdag08. AugSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg19
Tirsdag15. AugAlm match.          Der blandes holdKalundborg20
Tirsdag22. AugSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg21
Torsdag24. AugGunstart kl. 16:00Venskabsmatch ude mod MidtsjællandMidtsjælland
Tirsdag29. AugAlm match.          Der blandes holdKalundborg22
Tirsdag05. SeptStart kl 15:30Alm match.Kalundborg23
Tirsdag12. SeptStart kl 15:30Alm match.Kalundborg24
Tirsdag19. SeptStart når der er hold klarAlm match.Kalundborg25
Tirsdag26. SeptStart når der er hold klarAlm match.Kalundborg26
Tirsdag03. OktStart når der er hold klarAlm match.Kalundborg27
Lørdag07. OktAfslutning/GeneralforsamlingSæsonafslutningKalundborg