Manneklubben 2024

Velkommen til nuværende og nye medlemmer til en ny sæson i Manneklubben 2024.

Vi spiller hver tirsdag med start d. 02. april 2024, og der er gunstart kl. 16.20. Scorekort skal være afleveret senest kl. 16.10.

Vi spiller i A- og B rækker, og der er præmier til de bedste, samt præmier til tættest på flaget på alle par 3 hullerne.

Der er lodtrækning om hvem man skal gå sammen med, dog imødekommer vi hver anden tirsdag hvis enkelte ønsker at spille sammen.

Har du har et hcp. på 36 eller derunder, kan du blive medlem af Kalundborg Manneklub. Er du ikke tidligere medlem, men har lyst til at prøve at være med en tirsdag, kan du kontakte en fra bestyrelsen eller møde op og prøve en gang før du evt. beslutter dig.

Vi har 2 venskabsklubber som besøger os og vi besøger dem i løbet af sæsonen (Midtsjælland og Korsør). Derudover har vi 2 ture ud af huset: en lørdagstur til Greve d. 18. maj 2024, og en weekendtur d. 17. – 18. August 2024. Nogle rigtige hyggelige ture med god mandehørm og socialt samvær. Desuden afholder Manneklubben Rød Lørdag, d. 27. april 2024 + 14. september 2024, hvor vi spiller fra rød tee + short game challenge.

Hver tirsdag efter matcherne spiser vi ca. kl. 20.45, hvor man sidder sammen med dem man har spillet med. Efter maden er der præmie uddeling.

Kontingentet for sæsonen er 350 kr. som skal indbetales på konto 0516-0000313572 Sparekassen Sjælland. Husk at angive navn + medlemsnummer.

HUSK MAN KAN OGSÅ BETALE PÅ MOBILEPAY NR. 60 65 44 75

Vi vil sætte stor pris på at man betaler kontingent senest d. 01.05.2024

Spilleplan og info til matcher kan ses på Kalundborg Golfklubs hjemmeside under Manneklubben.

Vi glæder os til at se alle gamle og en masse nye medlemmer til en fornøjelig og god sæson.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Kalundborg manneklub  41Manneklub@gmail.com

Formand                             Martin Jensen lavlandsvej25@gmail.com

Kasserer                             Peter Madsen klosterhaven10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem           Tom Magnussen tom@gunvald.net

Bestyrelsesmedlem           Jesper Niebuhr jesper.niebuhr@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem           Rene V. Jensen renevjensen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem           Kurt Creutzburg kcre@novonordisk.com

Manneklubbens Vedtægter

1.Klubbens navn:”Manneklubben”

2.Formål:Spille golf, samt udbygge det sociale samvær mellem medlemmerne.

3.Medlemmer:Som medlem kan optages mandlige medlemmer, der har

Kalundborg Golfklub som hjemmeklub, – er fyldt 21 år og som har et

handicapindeks på 32,9 eller derunder.

Medlemsantallet er begrænset til 145.

Nye medlemmer kan optages i takt med at gamle medlemmer holder op,

eller når generalforsamlingen vedtager et andet maksimalt antal.

Tidligere medlemmer har fortrin.

4.Kontingentet:                    Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter

indstilling fra kasseren. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue.

Ved ophævelse af foreningen tilfalder evt. formue Kalundborg Golfklub.

  1. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg

hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor de valgte 6 medlemmer.

6.Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes samtidig med “Manneklubbens”

årsafslutning uden anden indvarsling.Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1, Valg af dirigent

  1. Formandsberetning
  2. Aflæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal mellem de fremmødte.

Eventuelle forslag kan fremsættes og vedtages på generalfor-

samlingen.

Spilleplan Manneklubben 2024

Spilleplan manneklubben 2024.  Hvor intet andet er anført starter matcherne kl 16:20  Scorekort skal være afleveret senest 10 min før start
DAG:DATO:INFO:MATCH:STED:Match nr:
Tirsdag02. AprilAlm match.          Der blandes holdKalundborg1
Tirsdag09. AprilSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg2
Tirsdag16. AprilAlm match.          Der blandes holdKalundborg3
Tirsdag23. AprilSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg4
Lørdag27. AprilRød Lørdag – Rød tee + short game. Start kl. 10Kalundborg
Tirsdag30. AprilAlm match.          Der blandes holdKalundborg5
Tirsdag07. MajSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg6
Tirsdag14. MajHjemme mod KorsørAlm match.          Der blandes holdKalundborg7
Lørdag18. MajManneturen til GreveGreve
Tirsdag21. MajSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg8
Tirsdag28. MajAlm match.          Der blandes holdKalundborg9
Tirsdag04. JuniSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg10
Tirsdag11. JuniAlm match.          Der blandes holdKalundborg11
Tirsdag18. JuniHjemme mod MidtsjællandAlm match.          Der blandes holdKalundborg12
Tirsdag25. JuniSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg13
Tirsdag02. JuliAlm match.          Der blandes holdKalundborg14
Tirsdag09. JuliSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg15
Tirsdag16. JuliAlm match.          Der blandes holdKalundborg16
Tirsdag23. JuliSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg17
Tirsdag30. JuliAlm match.          Der blandes holdKalundborg18
Torsdag1. AugUde mod Korsør – start kl. 15.30Korsør
Tirsdag06. AugSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg19
Tirsdag13. AugAlm match.          Der blandes holdKalundborg20
Lørdag17. AugWeekendtur  – program følger senere
Søndag18 AugWeekendtur  – program følger senere
Tirsdag20. AugSlagspil.                Der må dannes holdKalundborg21
Tirsdag27. AugAlm match.          Der blandes holdKalundborg22
Torsdag29. AugUde mod Midtsjælland – start kl. 15.45Midtsjælland
Tirsdag03. SeptStart kl 15:30Slagspil.                Der må dannes holdKalundborg23
Tirsdag10. SeptStart kl 15:30Alm match.          Der blandes holdKalundborg24
Lørdag14. Sept.Rød Lørdag – Rød tee + short game. Start kl. 10Kalundborg
Tirsdag17. SeptStart når der er hold klarKalundborg25
Tirsdag24. SeptStart når der er hold klarKalundborg26
Tirsdag01. OktStart når der er hold klarKalundborg27
Tirsdag08. OktStart når der er hold klarKalundborg28
Lørdag12. OktAfslutning/GeneralforsamlingSæsonafslutningKalundborg