Lokal regler

Banemarkeringer

Hvide pæle samt hvid afmærkning på hegnspæle:  Out of bounds
Gule pæl/plader:  Vandhazard
Røde pæle/plader:  Parallel vandhazard
Blå pæle:   Areal under reparation
Blå pæle med sort top:  Areal under reparation med spilleforbud.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er
i vandhazarden på 13. hul må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1,
eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

Alle  gule,røde og blå pæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b

Det stenfyldte dræn på tværs af fairway på 4. hul er en ikke-flytbar forhindring
Lempelse efter Regel 24-2b

Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Lempelse efter Regel 24-1.

Træflis er en løs naturgenstand.

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.

Straf for overtrædelse af denne regel: diskvalifikation.  Regel 14.3

Straf for overtrædelse af lokal regel:
Hulspil: tab af hul.
Slagspil: 2 straffeslag
Godkendt af DGU  Januar 2013

Ordensregler:
1. Banen er anlagt på offentligt område. Der skal tages hensyn til publikum.
2. Der må ikke hentes bolde på nabo- ejendommene.
3. Ved spil af hul 13: Slå ud/ Gå frem på bakken/ Lad næste hold slå ud/ Spil videre.