Lokalregler:

 1. Banemarkeringer

Hvide markeringer:                         Out of bounds

Røde/Gule markeringer:                  Strafområder

Blå markeringer:                             Areal under reparation

Grøn top:                                        Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader eller malede linjer.

 1. Under spil af hul 14 er hul 17 out of bounds, som angivet af hvide pæle. Disse hvide pæle er grænsemarkeringer ved spil af hul 14. Ved spil af alle andre huller er de ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.
 2. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 13, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold i droppezonen (det klippede område markeret med DZ foran rød tee).
  Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
  2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
  3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.
 3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 13, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 4. Alle gule, røde og blå markeringer på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf.

 1. Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU oktober 2023

Ordensregler:
1. Banen er anlagt på offentligt område. Der skal tages hensyn til publikum.
2. Der må ikke hentes bolde på nabo- ejendommene.
3. Ved spil af hul 13: Slå ud/ Gå frem på bakken/ Lad næste hold slå ud/ Spil videre.