Info omkring gave til Kalundborg Golfklub

Vi håber på at flere af vores medlemmer har lysten til at bidrage med et gavebeløb på kr. 200, og hvordan og hvorfor, får du forklaringen på her.

Hvert år afsætter vores regering et beløb til en pulje til momsrefusion, som alle godkendte foreninger kan søge om at få del i.

Flere golfklubber har søgt og fået en del heraf. Folkekirkens nødhjælp og lignende foreninger søger også herfra og får udbetalt momsrefusion, så det handler ikke om et hul i lovgivningen som vi forsøger at trække penge ud af.

Det kræver at 100 mennesker (behøver ikke være medlemmer) giver et gavebeløb på min. 200 kr. til foreningen, for at foreningen har mulighed for at søge om at få en større del af den moms de egentlig har købt for, men ligesom os ikke kan få fuld momsfradrag, da de er en forening.
Er foreningen godkendt og opfylder man kravet med antallet af gavegivere, så kan man søge om at få en momsrefusion.
Det som afgør hvad man kan få tilbage, er hvor mange penge regeringen lægger i puljen, Hvor mange som søger, og så er der et panel som beslutter hvem får hvad.

Hvis vi tager udgangspunkt i hvad Vejle Golfklub fik tilbage i 2018, så fik de ca. 32% af momsen tilbage fra deres udgifter.
Ender vi omkring det samme kan vi få de 20.000 kr. som I giver til at blive til et sted mellem 100.000 og 125.000 kr.
Gavebeløbet – min. 20.000 – ender ikke blot i driften, men øremærkes til at opfylde så mange som muligt af evt. ønsker som I medlemmer måtte have. Det er jer som har noget at sige her.

Har du ikke indbetalt de 200 kr. endnu, så håber vi på at denne forklaring kan hjælpe med at forstå det, og har du en ide, noget i eller omkring klubben som du gerne så blive fornyet, opgraderet eller erstattet, så skriv endelig, så der kan blive en mulighed for det kan blive udført.
Har du spørgsmål som du ønsker besvaret inden du evt. ønsker at donere 200 kr. til klubben så kan du kontakt Sven Gabe som kan besvare yderligere spørgsmål om dette.

Gavebeløbet kan indbetales på mobile pay på nr. 28251 eller overføres til konto 4690 3553089751 i Danske Bank. Husk at skrive medlemsnummer hvis du har et, og ellers har vi brug for navn og adresse på indbetaler da dette skal opgives når vi søger.

NB! Gavebeløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen.