Hvilke matcher er der i klubben??


Spil af matcher

 • Hvilke matcher kan JEG spille
 • Hvad skal jeg gøre

For mange golfspillere er det at deltage i matcher en vigtig del af golfsporten. I supplement til de mange private runder, der spilles med familie, venner, kollegaer og andre.

Mulighederne for at deltage i matcher er mangfoldige. Her beskrives Kalundborg Golfklubs matcher samt de mest relevante eksterne matcher for klubgolfere. Matcher kun for juniorer beskrives andet sted.

 

Kalundborg Golfklubs matcher

I sæsonen, fra 1. april til 31. oktober afvikler Kalundborg Golfklub en række forskellige matcher, primært om søndagen. Datoerne for klubbens matcher ligger på klubbens hjemmeside – kalundborg-golf.dk – Aktivitetskalender –og det er også her man kan tilmelde sig via Golfbox.

Matcherne opdeles i rækker, hvor spillerne fordeles efter handicap i en A til D rækken. I nogle tilfælde er det tillige særskilte dame- og juniorrækker. Matcherne spilles som hovedregel over18 huller, dog 9 huller for D-rækken. Der spilles forskellig matchformer. Det fremgår nærmere for hver enkelt match. Der er mulighed for spisning efter matcherne samtidig med præmieuddeling.

Typisk er der tilmelding 2 til 3 dage før matcherne afvikles via Golfbox. Nærmere herom angives i opslaget for matchen.

Der betales matchfee for deltagelse. I 2024 – 80 kr. for en endagsmatch. Se opslag.

Matchudvalget står for afviklingen af klubbens matcher.

Vintermatcher

I vintersæsonen, fra 1. november til 31.marts spilles der match hver søndag. Alle med banetilladelse kan deltage. Der spilles 18 huller. Matchledelsen sætter holden.

Fremmøde og registrering senest kl. 8.45. Gunstart kl. 9.15. Der spilles stableford i 2 rækker. For deltagelse betales en matchfee på 20 kr. pr. gang.

Hver match afsluttes med socialt samvær og præmieuddeling. Op til jul og ved sæsonafslutning arrangeres fælles frokost.

Matchleder og kontaktperson: Max Anthoni – anthoni@ka-net.dk

Stejlhøjmatcher

Stejlhøjmatcherne afvikles i 4 rækker.

A-rk. Stejlhøj Pokalen

B-rk. Stejlhøj Optimisten

C-rk. Røsnæs Kanien

D-rk. Kildekjær Optimisten.

Spilleformen er mixed foursome – hulspil og man tilmelder sig par-vis. Mangler man en makker kan man tilmelde sig som enkelt spiller og matchledelsen vil forsøge at sammensætte par. Max. Handicap 50.

Matcherne spilles i juni-september. Der afsluttes med finaler i slutningen af september.

Tilmelding på opslag i klubhuset. Tilmeldingsfristen i 2024 er 5. maj 2024.

Matchfee pr. par – 150 kr.

Matchledelse og kontaktpersoner Karin og Jan Holm.  Karin mail er – karinholm@os.dk

Flere oplysninger på – www.kalundborg-golf.dk/stejlhoej-matcherne.html

Dameklubben

Der spilles match i Dameklubben hver mandag fra primo april til primo oktober. Der spilles i en A og B-række. Herudover er der besøg i og af venskabsklubber.

Mødetid for registrering er kl. 16.00 og kl. 16.20 slås ud. Der er gunstart. Der spilles 18 huller, dog mulighed for 9 huller efter aftale. Der spilles de fleste gange stableford, men også andre spilleformer som slagspil, greensome, hulspil og andet.

Efter matchen er der mulighed for spisning.

Alle medlemmer der er fyldt 18 år og har et handicap på 50 eller derunder kan være medlemmer af Dameklubben. Årligt kontingent – 350 kr.

Dameklubbens program ligger på golfklubbens hjemmeside – Dameklubben.

Manneklubben

Der spilles match i Manneklubben hver tirsdag fra primo april til primo oktober. Der spilles i en A og B-række. Herudover er der besøg i og af venskabsklubber.

Mødetid for registrering er kl. 16.00 og kl. 16.30 slås ud. Der er gunstart. Der spilles 18 huller.

Efter matchen er der mulighed for spisning.

Alle medlemmer der er fyldt 21 år og har et handicap på 36 eller derunder kan være medlemmer af Manneklubben. Årligt kontingent – 350 kr.

Manneklubbens program ligger på golfklubbens hjemmeside – Manneklubben.

Seniorklubben

Der spilles match i Seniorklubben hver torsdag fra primo april til ultimo oktober, undtagen på helligdage. Der spilles i en A og B-række. Herudover er der besøg i og af venskabsklubber.

Mødetid for registrering er kl. 8.30 og kl. 9.00 slås ud. Der er gunstart. Der spilles 18 huller.

Efter matchen er der mulighed for spisning.

Alle medlemmer der er fyldt 50 år kan være medlemmer af Seniorklubben. Årligt kontingent – 350 kr.

Seniorklubbens matchkalender, kontaktoplysninger m.v. kan findes på hjemmesiden – kalundborg-seniorgolf.dk

 

Begynderklubben

Begynderklubbens formål er at oplære nye golfspillere. Derfor er spil i begynderklubben primært tilrettelagt for spillere med handicap 44 – 54, prøvemedlemmer samt de frivillige hjælpere.

Der spilles match i Begynderklubben hver onsdag fra primo april til ultimo september.

Mødetid for registrering er kl. 16.30 og kl. 17.00 slås ud. Der spilles 9 huller, primært hul 10-18 med gunstart. Der spilles de fleste gange stableford, men andre spilformer prøves også.

Efter matchen er der mulighed for spisning, opfølgning på runden, regelspørgsmål og præmieuddeling.

Yderligere information om Begyndermatcher findes på klubbens hjemmeside – Begynderklubben.

Regionsgolf

Regionsgolf er holdturneringer i hulspil for klub-golfere. Spillet er opdelt i to afdelinger; Østdanmark og Vestdanmark.

Holdene tilmeldes primo januar. I Kalundborg Golfklub har vi de seneste år været tilmeldt med 6 hold, men der er plads til at mange flere kan være med. Det er klubben der betaler tilmeldingsgebyret.

Hvert hold består af 6 spillere, der fordeles på 1 damesingle, 3 herresingler og en mix foresome. Max. Handicap er 54. For hvert hold er der en holdkaptajn, der står for bl.a. indlevering af holdlister, rapportering af reslutater m.v.

Opdelingen på rækker og aldersgrupper fremgår af nedenstående fra Regionsgolfs hjemmeside. Særligt skal bemærkes, at der ikke er en aldersgrænse for ABCD-rækkerne.

”Turneringen afvikles i følgende rækker:

ABCD-rækkerne

 • A: Handicap ikke under 4,5
 • B: Handicap ikke under 13,0
 • C: Handicap ikke under 18,0
 • D: Handicap ikke under 23,5

Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne

 • Senior damer: Deltagerne skal være fyldt 45 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Senior herrer: Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 55 år inden udgangen af turneringeåret.
 • Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af turneringeåret.
 • Super Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 65 år inden udgangen af turneringsåret.
 • Super Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af turneringsåret.

Rækkerne opdeles med handicapbegrænsninger således:

 • Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen handicapbegrænsning
 • Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 13,0
 • Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,0
 • Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 23,5

Bemærk forskellen mellem handicapbegrænsninger i de forskellige A-rækker. Senior A, Veteran A og Superveteran A har således ikke nogen nedre handicapbegrænsning. Det er kun i den almene A-række, at man ikke kan have et handicap lavere end 4,5.”

Flere oplysninger på https://regionsgolf.dk/turneringsbetingelser-oest/

Fra 2024 vil der i december måned blive afholdt informationsmøde om kommende års regionsmatcher samt indkaldt ønsker til kommende års tilmelding af hold til regionsmatcher m.v.

Venskabsturnering for hold

Venskabsturnering for hold er en uformel golfturnering. Der spilles greensome og hovedformålet er at golfspillere kommer ud og spiller fremmede baner og møder spillere fra andre klubber. Det er en god træning i sat spille hulspilsturnering.

Spillere skal være under handicap 52 på tilmeldingstidspunktet. Der spilles med handicap. Alle hold spiller 4 matcher.

Tilmelding sker holdvis og hvert hold stiller med 6 spillere. Hvert hold spiller 18 hullers hulspil mod andre par.

Alle matcher spilles i weekender, primært lørdage. I maj, juni, august og september.

Tilmeldingsfristen i 2024 for medlemmer i Kalundborg Golfklub er 5. marts.

Tilmelding sker ved henvendelse til holdkoordinator Sven Gabe – sven@gabe.dk. Der vil tillige være et opslag i klubhuset.

Yderligere informationer om Venskabsmatcherne kan findes på https://venskabsturnering.dk/