Hurra! Vi har fået 4.322 kr. fra OK. Tak til alle

Hurra! Vi har fået 4.322 kr. fra OK. Tak til alle, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Venlig hilsen

OK Marked Bilist
Telefon +45 89322232