Der er nu blevet mulighed for at bestille golfhæftet på vores hjemmeside.

Linket til formularen ligger under menu-punktet “klubben” og så “Bestilling af golfhæftet”

Når man har udfyldt formularen får Thomas besked og han vil sørge for resten.

Ved at bruge hjemmesiden til bestilling støtter vi vores klub.