Referat:

Dameklubbens generalforsamling

Lørdag den 3.oktober 2020

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent – Bente Olesen blev valgt.
  1. Formandens beretning. Blev godkendt.
  1. Aflæggelse af regnskab. Blev godkendt.
  1. Fastsættelse af kontingent. Uændret 300 kr.
  1. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.
  1. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen forslag
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Bodil Schmidt (modtog ikke genvalg – valgperiode på 4 år er gået).

Karina Sommer blev valgt.

Eva Nielsen, Birthe Øster Pedersen og Ann Bille blev alle valgt igen for en ny

valgperiode.

Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår Helle Wahlberg. Blev valgt.

  1. Cafeen blev drøftet under eventuelt.

Referat godkendt af dirigent:  ______________________________________