Dameklubbens generalforsamling

Lørdag den 5.oktober 2019

Velkomstdrink og fotografering kl. 18:00

Generalforsamling kl. 18:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning. Blev godkendt.
  1. Aflæggelse af regnskab. Blev godkendt.
  1. Fastsættelse af kontingent. Uændret 300 kr.
  1. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af vedtægter bl.a. ift. tegningsberettigelse er vedhæftet indbydelsen til denne generalforsamling. Blev godkendt.
  1. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen forslag
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Berit Smith (modtager ikke genvalg – valgperiode på 4 år er gået). Judith Kahler blev valgt.

Anita Holm-Jensen (modtager genvalg). Blev genvalgt.

Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår Helle Wahlberg. Blev valgt.

  1. Ærgerligt at weekendturen ikke blev til noget. Der var almindelig stemning for en weekendtur. Vi prøver igen.

Festmiddag kl. 19:15