Generalforsamling dameklubben 2018

Velkomstdrink og fotografering kl. 17.45

Generalforsamling kl. 18.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra medlemmer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Bodil Schmidt (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår nyvalg til:

Eva Nielsen, Ann Bille og Birthe Øster Pedersen

Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår Helle Wahlberg

 

  1. Eventuelt

 

Festmiddag kl. 18.45