Kære medlemmer af Kalundborg Golfklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub den 27.august 2020. På grund af forsamlingsforbuddet som følge af Covid19 er generalforsamlingen udsat fra 17. marts 2020. I er tidligere orienteret via Nyhedsbrevene Covid 19 om, at generalforsamlingen blev udsat.

Vi forventer på nuværende tidspunkt at forsamlingsforbuddet forhøjes til 200 pr. 8.8.2020. Skulle dette ikke ske, vil bestyrelsen overveje hvordan generalforsamlingen så kan afholdes.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt

page1image3865152

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes på Skolen på Herredsåsen, Aulaen,

Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i 2019
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019
 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2020
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Ad. Pkt. 3. Det reviderede regnskab er udsendt den 24. februar 2020 pr. mail til medlemmerne.

Ad. Pkt. 4. Bestyrelsen foreslår uændrede årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2020:

 • Seniorer – 5.800 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 950 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

Prisen for prøveabonnement foreslås reduceret fra 1.250 kr. til 950 kr. i lyset af priserne i omkringliggende klubber og ønsket om at intensivere rekrutteringsindsatsen.

Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen.

Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne

Ingen.

Ad. Pkt. 7.

Karin Holm er på valg og genopstiller. Kim Bjørn og Lars Sloth er på valg, men ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Ann Bille og René Kristensen til bestyrelsen.

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen: Bestyrelsen forslår genvalg af Max Antoni.

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer. Bestyrelsen foreslå genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant.

Bestyrelsen