Generalforsamling 23. marts 2019

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Skolen ved Herredsåsen. Den formelle indkaldelse til generalforsamlingen udsendes omkring 24. februar 2019.

 

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes og være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2019. Regnskab for 2018 forventes udsendt omkring 11. februar 2019.