Gave / donation til Kalundborg Golfklub

kr. 106.431 – dit bidrag er afgørende!

.. for at Kalundborg Golfklub igen i år kan søge om momsrefusion.

Vi har derfor brug for din/jeres hjælp til at opfylde betingelserne for at søge om refusion.

Det er af stor betydning for klubbens økonomi.

SKAT har netop meddelt, at golfklubben efter sidste års donationer modtager kr. 106.431 og det er penge, der kommer alle klubbens medlemmer til gode.

Reglerne kræver at mere end 100 personer (behøver ikke at være medlem) støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Klubben opfordrer derfor alle medlemmer, sponsorer og andre personer samt virksomheder med interesse for klubbens aktiviteter til at give en pengegave på 200 kr. eller derover.

Klubben skal hvert år i januar måned indberette det foregående års modtagne gavebeløb i form af lister med beløb samt navne, adresser og telefonnumre på gavegiverne.

Hvis du i forbindelse med indbetalingen angiver dit CPR/CVR-nummer, sikrer du samtidigt, at du får dit skattefradrag.

Vi takker for din støtte. som vil være en stor hjælp i klubbens arbejde.

Din donation kan gives via:
• Mobile Pay på 28251
– oplys dit medlemsnr./ navn og adresse samt CPR/CVR-nummer som reference

  • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 4690 konto 3553089751 Danske Bank
    – oplys dit medlemsnr. / navn og adresse samt CPR/CVR-nummer som reference

Deadline for donationen er 30. november 2020.