Forpagter til cafe i Kalundborg Golfklub søges

Har du lyst til at drive cafeen i Kalundborg Golfklub?

Kalundborg Golfklub søger en ildsjæl eller flere der har lyst til at drive vores café, der er et væsentligt omdrejningspunkt for golfklubbens sociale liv og aktiviteter.

Vi er 650 medlemmer og besøges af ca. 2.000 gæster årligt. Klubben har i sæsonen faste ugentlige arrangementer med bespisning om aftenen, arrangementer i weekenderne og dagligt salg fra cafeen af drikkevarer og mad.

Vi vil gerne forpagte cafeen ud på traditionel vis, men vi er også åbne over for andre konstruktioner, herunder partnerskaber hvor flere slår sig sammen om opgaven.

Vi søger personer, forpagtere m.v. der
  • har en faglig baggrund og erfaring med at drive cafe, kantine eller tilsvarende
  • kan afvikle større arrangementer
  • inspireres af at være i et klubmiljø med en meget bred målgruppe og forskellige ønsker til sortiment
  • trives med at der er både meget hektiske og stille perioder
  • kan indgå i samarbejde med klubbens medarbejdere, frivillige og bestyrelsen om at skabe et aktivt og attraktivt klubmiljø
Hvad tilbyder vi
  • selvstændigt ansvar for driften og eventuelt økonomien
  • professionelle køkkenfaciliteter
  • serveringsfaciliteter inde og ud
  • mulighed for at udvikle cafeens forretningsområder for klubben.
Ansøgning

Ansøgning bedes sendt til Kalundborg Golfklub, Røsnæsvej 225, 4400 Kalundborg senest den 17. januar  2022.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at forpagte cafeen kan du se de nærmere vilkår i udkast til forpagtningsaftale der kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Andersen, pro@kaundborg-golf.dk eller tlf. 3050 4728. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere hos klubbens formand Vini Lindhardt på tlf. 2383 4758.