Forpagter til cafe i Kalundborg Golfklub søges

  • En cafe, der er omdrejningspunkt for glade golfspillere og sociale aktiviteter

Kalundborg Golfklub søger forpagter til vores café, der er et væsentligt omdrejningspunkt for golfklubbens sociale liv og aktiviteter.

Vi er 550 medlemmer og besøges af ca. 2.000 gæster årligt. Klubben har i sæsonen faste ugentlige arrangementer med bespisning om aftenen, arrangementer i weekenderne og dagligt salg fra cafeen af drikkevarer og mad.

Vi søger en forpagter der

  • har en faglig baggrund og erfaring med at drive cafe, kantine eller tilsvarende
  • inspireres af at være i et klubmiljø med en meget bred målgruppe og forskellige ønsker til sortiment
  • trives med, at der er både meget hektiske og stille perioder
  • kan indgå i samarbejde med klubbens medarbejdere, frivillige og bestyrelsen om at skabe et aktivt og attraktivt klubmiljø

Hvad tilbyder vi

  • selvstændigt ansvar for driften og økonomien
  • professionelle køkkenfaciliteter
  • serveringsfaciliteter inde og ud
  • mulighed for at udvikle cafeens forretningsområder for klubben.

Ansøgning

Ansøgning bedes sendt til Kalundborg Golfklub, Røsnæsvej 225, 4400 Kalundborg senest den 24. september 2021.

Yderligere oplysninger

De nærmere vilkår for forpagtning fremgår af skitse til forpagtningsaftale der kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Andersen, info@kaundborg-golf.dk eller tlf. 30 50 47 28. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere hos klubbens formand Vini Lindhardt på tlf. 23 83 47 58.