Kalundborg Dameklub

Formandens beretning for sæson 2020

Klubbens forhold

I år har været et meget anderledes år, hvor corona har præget vores sæson.

Vi ville have startet sæsonen d. 30. marts. Men der blev ikke noget golf i Dameklubben før d. 4. maj, da vi ikke måtte være forsamlet og derfor ikke måtte gunstarte som vanligt. I starten blev det til løbende start, der foregik igennem hele mandag, hvor resultatet efterfølgende blev sendt ud via Facebook/mail. Den 25. maj kunne vi så spise sammen for første gang sammen med den bold vi have spillet. Der slog vi ud fra kl 15. Endelig d. 15. juni med almindelig afvikling og gunstart. Dejligt med 28 fremmødte til første mandag med gunstart.

Vi har haft vores sponsor match Toyota Match v/Bruno og Henrik d 24. august, hvor 34 deltog.  De har givet tilsagn næste år. Damer der ikke var medlem af Dameklubben kunne deltage mod en matchfee, der gik til ‘Støt Brysterne’. Tak for det fine fremmøde. Vi har spillet Greensome, stableford og norsk slagspil i år. Vi har haft Vinni som gæst i år, som fortalte om de mange fine ting hun kan tilbyde hos Inovergi.

Vi har haft en fra en anden klub, der har benyttet vores månedsmedlemsskab.

Vi har haft konkurrencer udover vores matcher om mandagen. Månedens spiller, maj: Jette Sørensen (gavekort hos frisør hos Peter), juni: Vinni Hansen (gavekort til grib hos Thomas), juli: Eva Nielsen (gavekort Inovergi v/Vinni Hansen, august: Anne Sørensen (gavekort Inovergi v/Vinni Hansen), september: Anita Holm-Jensen (Hos Peter frisør). Derudover har vi spillet om birdie. Mere om det i aften.

Medlemstal

I år har vi været 45 medlemmer. Det er en mindre end sidste år. Husk at det er tilladt at have en gæst med en mandag aften. Det kan måske give gæsten lyst til at blive medlem. I vores vedtægter står der, at en gæst kan spille med, men gæsten spiller ikke med om præmier.

Men velkommen til et par nye ansigter i år der ikke tidligere har været med i Dameklubben : Laila, Jeanet, Lone, Karin Milner, Karina. Dejligt.

Venskabsmatcher

Vi har ingen venskabsmatcher haft i år grundet corona.

Matchplanlægning

I år har vi haft Ann som kontakt til match udvalget, hvilket var rigtig fint ift. planlægningen. Pink Cup var d. 27. juni mere om det senere.

Dame/herre dagen var på Grundlovsdag hvor dameklubben var arr.  Damer og herrer der ikke var medlem af klubberne kunne deltage for en matchfee på 50 kr. Denne matchfee gik til støt brysterne ‘Pink Cup’. Ialt deltog 37 spillere, 23 herre og 14 damer.

Ture ud af huset

I år måtte vi aflyse vores weekendtur, der skulle have været til Samsø i starten af maj.

En endagstur blev det dog til her i september måned til Korsør.

Vi ser på mulighed for ture i næste sæson.

Pink Cup

72 deltog i årets Pink Cup. Dagen blev også anderledes, da der var et forsamlings forbud på 50 personer. Det blev til løbende start, da vi ikke måtte gunstarte. Samlet præmie uddeling kunne vi ikke, så det blev løbende uddeling af præmier fra kontoret. En masse fine præmier havde vi igen i år. Og igen i år et fint maleri fra Tove Huniche 1500 kr samt et billed af Kåre Norges 800 kr fra Kræftens bekæmpelse. Dameklubben er meget glade for alle disse sponsorerater. Intet lotteri i år grundet corona. Ialt indsamlet kr. 16.200.

Tak

Der skal også i dag lyde en tak til vores sponsorer der er særlig vigtige. For uden dem ville der være meget mindre at kæmpe om. Når vi uddeler sponsorpræmier nævner vi naturligvis sponsoren. Bilhuset Glad har igen i år givet mange bolde til dameklubben til mandage og Pink Cup. Sidst sender vi en meget stor tak til de sponsorer der ikke direkte er nævnt i min beretning.

Som I kan se af dagsordenen, træder Bodil Schmidt ud, da hun nu har siddet 4 år. Tak til Bodil for hendes store arbejde i Dameklubben. Vi har fundet Karina Sommer som erstatning for Bodil. Valg som suppleant til Helle. Vi anbefaler selvfølgelig valgene.

Jeg vil gerne takke min bestyrelse for det gode samarbejde vi har haft i sæsonen og hvordan vi har fået løst de store udfordringer og opgaver med godt humør.

Endelig – hvad er en klub uden jer medlemmer? Stor tak til alle hver og en. Tak for en meget anderledes sæson!

På forhåbentlig gensyn i april 2021!

 

Anita Holm-Jensen

September 2020