Formandens beretning 2018

Kalundborg Dameklub

Formandens beretning for sæson 2018

 

Klubbens forhold

I år har vi har haft 23 mandagsmatcher og en bedre sommer til golf kan man ikke tænke sig. Måske blev banen lidt til den hårde side henimod slutningen af sommeren og måske er vi nogle der er kommet lidt for langt ned i handicap fordi bolden bare trillede derudad. Men dejligt var det – så længe det varede. Vi nåede én gæst i denne sæson, Lone Glyseth som fortalte om og solgte magneter til terapiformål. Der var god gang i handlen så det med magneter er vist noget vi tror på. Jette Meredin og niece skulle også have besøgt os, men dagen der var først på sæsonen, druknede i regn. Den eneste mandag der skulle aflyses  pga regn i denne sæson. Troede vi! For anden aftale med Jette her sidst på sommeren måtte desværre også aflyses pga dårligt vejr. Mærkeligt sammentræf.

I øjeblikket er der så vidt jeg ved ikke en aftale med køkkenet næste år. De forhandler stadig. Jeg håber trods de delte meninger – også i Dameklubben -at der bliver fundet en ordning så vi også har Marianne og Steen næste år. Vi siger tak til dem senere i aften som vi plejer.

En enkelt gang har gæsteordningen været brugt i denne sæson. Men ingen meldte sig som julimedlem. Vi har overvejet om et sommermedlemskab kan udstrækkes til at gælde andre måneder end juli hvor selvfølgelig ikke alle har ferie. Det er op til bestyrelsen næste år at bestemme. Og det kan være at I har en mening om det så hører vi det gerne.

Der er lavet fem birdies fordelt på fem spillere. Mere om det i aften.

Medlemstal

I år har vi været 46 medlemmer. Det er lidt færre end sidste år. Men når man regner lidt på det, er det en mindre afgang af medlemmer end sidste år. Sidste år var tilgangen bare større. Husk at I får en præmie hvis I skaffer et nyt medlem. Husk også at det er tilladt at have en gæst med en mandag aften. Det kan måske give gæsten lyst til at blive medlem. I vores vedtægter står der at en gæst kan spille med, men gæsten spiller ikke med om præmier. Vi har i år bestemt at gæsten betaler 50kr og derefter kan spille med om præmier. Det kunne være rart at høre hvad I synes om det?

Venskabsmatcher

Vi har haft to venskabsmatcher. I maj tog en stor del af os til Dragsholm, vi var flere end hjemmeholdet! Det hjalp os dog ikke. De vandt med 194 mod vores 183.

I år kom Korsør på besøg hos os mandag den 11.6. Det var blæsende og koldt, rigtig ærgerligt for det var lige efter vi havde haft den fantastiske maj måned, og kanonsommeren var ikke lige begyndt endnu. Men stemningen var fin, der kom 16 fra Korsør og vi stillede med 27. Ikke overraskende vandt vi med resultatet 209 mod deres 199.

 

Matchplanlægning

Også i år gjorde vi en del for at koordinere vores matchplanlægning med de andre klubber i klubben og hovedklubben. Selvom der ikke blev holdt noget møde om en fælles matchplanlægning, var vi i kontakt med de andre klubber så vi kunne undgå overlapninger. Det bliver nok nødvendigt fremover for der er mange arrangementer der konkurrerer om dagene.

Som bekendt ville hovedklubben gerne overtage Dame/herredagen. Jeg ved ikke hvad der gik galt, men det blev jo ikke til noget, og hvad klubben forestiller sig om næste år er der ikke meldt noget ud om.

Ture ud af huset

I år valgte vi ikke at planlægge en weekendtur. Vi har måttet aflyse de sidste to sæsoner og måske er tiden løbet fra en weekendtur. Endagsturen gik i år til Kvanløse Golfklub. Vi var 14 der tog afsted, og det er jo heller ikke så meget. Selvom vi havde en fin tur tænker jeg at den kommende bestyrelse vil være interesserede i at høre hvad I mener om både endagstur og weekendtur.

 

Pink Cup

71 deltog i årets Pink Cup – lidt mere end sidste år. Dagen var fin, stemningen i top og resultatet af den samlede indsamling, matchfee, lotteri og auktion blev 23000kr – også lidt mere end sidste år. Som noget nyt var Thomas Lindhardt og hans kone fra Værløse Golfklub hovedsponsorer. Efter matchen havde de lagersalg af et stort udvalg af golfudstyr, tøj og sko. Måske et indslag der er kommet for at blive? Dejligt i hvert fald med sponsoratet, og vi var en del fik gjort nogle gode indkøb.

 

Toyota Match

Bruno stillede igen i år op til en Toyota-sponsormatch med fine præmier. Vi var 31 deltagere fra Dameklubben. Vi havde også inviteret ikke medlemmer af Dameklubben hvilket fem tog imod. Bruno spiste med i år, og heldigvis gav han tilsagn om at være med igen næste år. Tak for det!

 

Tak

Vi kan ikke komme ud og spille om mandagen og deltage i ture og fester hvis ikke der er en lang række personer som bakker op om vores klub. Derfor skal der også i dag lyde en særlig tak til alle der er aktive og hjælpsomme omkring klubbens virksomhed.

Vores sponsorer er særlig vigtige for uden dem ville der være meget mindre at kæmpe om. Til Pink Cup nævner vi alle der direkte sponsorerer dagen og når vi uddeler sponsorpræmier nævner vi naturligvis sponsoren. På dagen takker vi Bruno, og i dag takker vi Irene og Glad en gang mere. Det er efterhånden mange ’glade’ bolde vi får. Så stor tak også til jer. Sidst men ikke sender vi en meget stor tak til de sponsorer der ikke direkte er nævnt på anden måde.

Som I kan se af dagsordenen foreslår bestyrelsen nyvalg af Eva, Ann og Birthe. Genvalg til Bodil Schytte og valg som suppleant til Helle. Vi er meget glade for at I alle har været hurtige til at sige ja og anbefaler selvfølgelig meget valgene.

Der er i år stor udskiftning fordi vi er tre der træder ud af bestyrelsen. Solvejg og Anni og jeg har alle tre været med i fire år og vi var faktisk fire nye det år hvor vi begyndte så jeg kan godt sige vi fik noget at se.  Så derfor vil jeg gerne takke Solvejg og Anni for det gode samarbejde vi har haft hele tiden. Tak til Eva der har været en meget aktiv suppleant og tak til hele bestyrelsen hvor vi alle har været med til at klare opgaverne med godt humør.

Endelig – hvad er en klub uden medlemmer? Stor tak til alle hver og en. Vi er en meget trofast skare. Med et medlemstal på 46 er det flot at der møder omkring 30 op hver mandag i sæsonen.  Tak for en fin sæson!

På rigtig godt gensyn i 2019!

 

Karen Vilhelmsen

September 2018