Ekstraordinær generalforsamling afholdes i
klubhuset Røsnæsvej 225, 4400 Kalundborg

Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forslag til ændring af klubbens vedtægter § 5.

Den ordinære generalforsamling har den 13.3.2018 godkendt til videre vedtagelse, at personer der får konstateret sygdom, der for altid forhindrer dem i at kunne spille golf, kan udmelde sig med udgangen af et kvartal.

Forslaget forudsætter, at klubbens vedtægter § 5 ændres, med denne tilføjelse. Forslaget skal på den ekstraordinære generalforsamling tiltrædes af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen