Nyt om banen den 13 september 2022

Der er tidligere orienteret om at der er konstateret en ny svampesygdom på vore greens – Dollar Spots. Den har været der tidligere, men er kommet i voldsomt udbrud i år p.ga den varme sensommer og det tykke filtlag, der er på greens lige under vækstlaget. Dollar Spots forringer spillekvaliteten væsentligt på greens. Det har alle desværre kunnet mærke.

I sidste uge påbegyndte greenkeeperne arbejdet med genopretning af greens efter rådgivning fra DGU’s banekonsulenter. Bestyrelsen deltager i dialogen med DGU. Der er tale om en længere varende proces over de kommende år. Der er ingen tilladte sprøjtemidler, der kan bringes i anvendelse.

Greens blev mandag og onsdag proppet og topdresset. Det har været til yderligere gene for alle når der skulle puttes. Hvilket vi kun kan beklage. Men det er vigtigt at komme i gang nu med de nødvendige tiltag.

Der vil i denne uge blive arbejdet videre med

* udjævning af den topdressing der er kommet på, særligt på bagni

* reparation af green på hul 4

* ny topdressing på alle greens, der ud over sand også indeholder græsfrø.

Fremadrettet vil greens hyppigt blive tromlet, og nogle af de daglige klipninger af greens vil blive erstattet af tromling.

Arbejdet med greens vil blive intensiveret , og bl.a. derfor opslås der yderligere en stilling som greenkeeper, så de nødvendige ressourcer er tilstede for at følge DGU’s anbefalinger. Anbefalinger der baserer sig på fælles nordisk forskning om bekæmpelse af Dollar Spots i de nordiske lande.

Fra bestyrelsens side gør vi indtil videre ugentligt status sammen med chefgreenkeeperen om arbejdet på greens og de kommende opgaver.  I forlængelse heraf vil vi, når der er nyt udsende korte nyheder til alle om banen. Tilsvarende involveres Baneudvalget på de løbende møder.

Skulle i have spørgsmål til ovenstående, det arbejde I kan se på banen i den kommende tid eller andet der har betydning for genopretningen af vores greens er I velkomne til at kontakte alle bestyrelsens medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt