Dameklubbens generalforsamling

Mandag den 11. marts 2024 kl. 19

Dagsorden:

 1. Valg af dirigen
  Karin Holm blev valgt.

 

 1. Formandens beretning.
  Anita Holm-Jensen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Aflæggelse af regnskab.
  Karina Sommer fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Uændret kontingent i 2024. 350 kr.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen:
  Ændring af §2 til: Klubben har spilledag mandag med gunstart og tee-tider jf. matchprogram. Der kan spilles 9 og 18 huller.
  Derudover arrangeres matcher med venskabsklubber og evt. ture ud af huset. I visse af Dameklubbens specielle matcher på hjemmebane kan damer, som ikke er medlemmer af Dameklubben, deltage mod betaling af match- og evt. greenfee. (se nuværende vedtægter under dameklubben på Kalundborg golfklubs hjemmeside)
  Ændring af 2 blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag fra medlemmer
  Ingen forslag modtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant
  Bestyrelsesmedlemmer: 3 der vælges for 2 år.
  Bestyrelsen har snakket med Iben Jensen, Sonja Larsen og Bettina Melin.
  Suppleant: 1 vælges for 1 år.
  Bestyrelsen foreslår Jeanet Jensen
  På valg var Anita Holm-Jensen, Judith Kähler og Ann Bille.

Iben Jensen, Sonja Larsen og Bettina Melin blev valgt ind i bestyrelsen.
Suppleant: Her blev Jeanet Jensen valgt.

 1. Valg af revisor/revisor suppleant
  Revisor vælges for 2 år
  Som revisor blev Tove L. Larsen valgt
  Revisor suppleant vælges for 1 år
  Karin Holm blev valgt som revisor suppleant
 2. Eventuelt
  Der blev drøftet, hvordan vi får flere medlemmer.