Referat:

Dameklubbens generalforsamling

Lørdag den 2.oktober 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Bettina Melin blev valgt.
 1. Formandens beretning. Blev godkendt.
 1. Aflæggelse af regnskab. Blev godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingent. Uændret 300 kr.

Forslag fra bestyrelsen: §4 Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanten har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og kan kun sidde i tre perioder. Suppleanten er på valg hvert år.

Desuden forslag om valg af revisor og revisor suppleant til dameklubben under §6 Dagsorden er pkt 8 sat ind og evt rykket til pkt 9.
Se har I kunne set i de udsendte nuværende og opdaterede vedtægter.

 1. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen forslag
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Anita Holm-Jensen (modtog genvalg – valgperiode på 4 år er gået, men grundet de nye vedtægtsændringer kun blive valgt for endnu en periode).

Judith modtog genvalg (har siddet i 2 år).

Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår Jeanet Britt Jensen. Blev valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Bettina Melin blev valgt som revisor
  Tove Lunddahl Larsen blev valgt som revisorsuppleant
 2. Der blev snakket om man kunne holde venskabsmatcher lørdag eller søndag.
  September’s matcher blev drøftet ift. at slå senere ud kl 15:30 og måske gå færre huller; 12 huller, 9 huller 18 huller 2 bolde.

Der blev snakket om at ikke mange er for udklædning til afslutning, at det måske afholder folk fra at deltage.
Snakkede om at afholde en afslutning (match) tidligere, hvor formentlig flere kan deltage.
Der blev snakket om, at alle skal være velkomne og det skal være hyggeligt at gå ud og der skal være tid til at gå sin runde.